Smalhans eller egen sparing?

En fersk undersøkelse viser at vi trenger en pensjon som tilsvarer minst 70 prosent av sluttlønnen vår. Dette er urealistisk høyt for dagens unge voksne. Konsekvensen er at man enten må stå lenger i jobb, eller begynne å spare mer på egenhånd.

Opinion har i sin befolkningsundersøkelse for 2016, på vegne av KLP, spurt 1902 personer over 18 år om deres syn på pensjon og sparing. Undersøkelsen viser at over halvparten av de spurte mener de trenger minst 70 prosent av lønnen de har den dagen de går av med pensjon for å få en god pensjonisttilværelse. Videre så svarer bare én av tre at man vil jobbe lengre enn til fylte 67 år.

I følge Statistisk Sentralbyrå er en pensjonsinntekt som tilsvarer 70 prosent sluttlønnen usannsynlig å oppnå for dagens unge voksne.

«Konsekvensen av dette er at unge i dag må belage seg på fler år i arbeid eller å starte sparing på egenhånd», sier Victoria Terjesen, Formuesforvalter i ODIN Forvaltning.

presse2

Unge må jobbe lengre for å få samme pensjon

Er du født i 1971 må du jobbe til du minst er 70 år for å få samme pensjonsinntekt som han eller hun som går av med pensjon i dag. Er du født i 1989 må du jobbe til du er nærmere 72 år. Dette er det viktig at folk forstår, fortsetter Terjesen.

Mange tror de kan leve på boligen eller hytta som pensjonister. Problemet er at du kan ikke spise «plank og takstein». Alternativet er å selge boligen, men mange vil erfare at å kjøpe en sentrumsnær leilighet er dyrt – ofte dyrere enn hva du får igjen for eneboligen du skal selge. Samtidig er det også mange følelsesmessige aspekter ved å selge en bolig hvor barna har vokst opp, eller hytta hvor man har samlet mange gode minner og felles opplevelser.

En annen løsning er å låne på boligen og leve av lånet. Flere og flere pensjonister har fortsatt gjeld, noe som betyr at man har et enda større behov for en solid pensjonsinntekt. Som en konsekvens av dette vil neste generasjon arve mindre. Spørsmålet du dermed bør stille deg er om du ønsker å ta sjansen på at foreldrene dine etterlater seg en arv som du kan leve av som pensjonist?

Det beste du kan gjøre er å spare på egenhånd

For å sikre deg god økonomi som pensjonist er det lurt allerede i dag å definere ditt pensjonsbehov, forteller Terjesen. Pensjonsreformen som trådde i kraft i 2011 medfører at kommende pensjonister i snitt vil få en pensjonsinntekt som tilsvarer ca 50 prosent av den lønnen du har den dagen du går av med pensjon. Tjener du 500 000 kroner året når du går av med pensjon betyr det en pensjonsinntekt på ca 250 000 årlig. For de fleste er dette for lite til å opprettholde levestandarden man er vant med. Ønsker man 70 prosent av dagens inntekt som pensjonist, dvs 350 000 kroner, så har man et årlig «pensjonsgap» på 100 000 kroner i året som må fylles. Står man i jobb til man er 65 år og ønsker 350 000 kronene frem til fylte 85 år, så trenger man et pensjonsfond på 2 millioner kroner. Det høres uoppnåelig ut, men det er fullt mulig å få til med månedlig sparing i fond.

Er du 25 år kan du gjennom å spare 650 kr i måneden i aksjefond oppnå å få de 2 millionene som 65-åring. Er du 35 år må du spare 1500 kr i måneden, og er du 45 år må du spare 4325 kr i måneden for å kunne oppnå det samme. Det sier noe om viktigheten av å starte sparing tidlig, poengterer Terjesen.*

start-pensjonssparing-100prosent

*Alle beregninger lagt til grunn forutsetter en avkastning på 8% i aksjefond.

Skrevet av

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.