Nøkkelinformasjon og prisliste

Her er en oversikt over alle ODIN fondenes nøkkelinformasjon. Det er viktig at du setter deg inn i dette dokumentet før du kjøper eller starter en spareavtale.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Fond/andelsklasseMinimum investeringsbeløp (NOK)Årlig
forvaltningshonorar
**
NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Eiendom F NOK3 0001,05%Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Eiendom A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Eiendom B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Eiendom C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Eiendom D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets F NOK3 0001,05%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europe F NOK3 0001,05% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europa A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europa B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europa C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europa D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Global F NOK3 0001,05%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Global A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Global B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Global C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Global D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norden F NOK3 0001,05%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norden A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norden B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norden C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norden D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norge F NOK3 0001,05%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norge A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norge B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norge C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norge D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap C NOK1001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap E NOK100 000 000 0,60%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Small Cap U NOK1 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sverige A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sverige B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sverige C NOK1001,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sverige D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN USA F NOK3 0001,05%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN USA A NOK10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN USA B NOK1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN USA C NOK3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN USA D NOKIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Bærekraft A NOK 10 000 000 0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Bærekraft B NOK 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Bærekraft C NOK 3 0001,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Bærekraft D NOK Ingen0,75% NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Bærekraft F NOK 3 0001,05% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODN Aksje F NOK3 0001,05% NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Aksje A10 000 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Aksje B1 000 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Aksje C3 0001,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Aksje DIngen0,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Horisont 80 F3 0000,90%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Horisont 80 A10 000 0000,60%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Horisont 80 B1 000 0000,85%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Horisont 80 C3 0001,25%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Horisont 80 NIngen0,65%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Flex 50 F3 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Flex 50 A10 000 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Flex 50 B1 000 0000,65%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Flex 50 C3 0001,00%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Flex 50 NIngen0,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Konservativ 20 F3 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Konservativ 20 A10 000 0000,35%Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
SpareBank 1 Konservativ 20 B1 000 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Konservativ 20 C3 0000,70%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
SpareBank 1 Konservativ 20 NIngen0,35%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Rente F3 0000,30%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Rente A10 000 0000,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Rente B1 000 0000,30%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Rente C3 0000,40%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Rente DIngen0,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Likviditet F10 0000,25%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Likviditet A10 000 0000,15%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Likviditet B3 000 0000,25%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Likviditet C10 0000,40%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Likviditet DIngen0,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon F10 0000,35%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon A10 000 0000,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon B3 000 0000,30%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon C10 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon DIngen0,25%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon F10 0000,35%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon A10 000 0000,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon B3 000 0000,30%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon C10 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon DIngen0,25%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Kreditt F3 0000,55%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Kreditt A10 000 0000,50%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Kreditt B1 000 0000,60%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Kreditt C3 0000,75%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Kreditt DIngen0,40%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sustainable Corporate Bond A10 000 0000,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sustainable Corporate Bond B1 000 0000,30%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sustainable Corporate Bond C3 0000,40%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sustainable Corporate Bond DIngen0,20%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Sustainable Corporate Bond E100 000 0000,15%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter
ODIN Nordisk Kreditt5000,55%NøkkelinformasjonProspekt og vedtekter


**Årlig forvaltningshonorar: Dette er ODINs betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent