Nøkkelinformasjon

Her er en oversikt over alle ODIN fondenes nøkkelinformasjon. Det er viktig at du setter deg inn i dette dokumentet før du kjøper eller starter en spareavtale.
Fond/andelsklasse Minimum investeringsbeløp (NOK) Årlig
forvaltningshonorar
Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Eiendom A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Eiendom B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Eiendom C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Emerging Markets C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europa A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europa B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europa C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Global A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Global B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Global C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norden A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norden B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norden C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norge A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norge B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norge C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Small Cap A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Small Cap B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Small Cap C 100 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Sverige A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Sverige B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Sverige C 100 1,20% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN USA A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN USA B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN USA C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Aksje A 10 000 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Aksje B 1 000 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Aksje C 3 000 1,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Horisont A 10 000 000 0,60% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Horisont B 1 000 000 0,85% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Horisont C 1 000 1,25% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Flex A 10 000 000 0,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Flex B 1 000 000 0,65% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Flex C 1 000 1,00% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Konservativ A 10 000 000 0,35% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Konservativ B 1 000 000 0,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Konservativ C 1 000 0,70% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Rente A 10 000 000 0,20% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Rente B 1 000 000 0,30% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Rente C 3 000 0,40% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Likviditet A 10 000 000 0,15% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Likviditet B 3 000 000 0,25% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Likviditet C 10 000 0,40% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon A 10 000 000 0,20% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon B 3 000 000 0,30% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Norsk Obligasjon C 10 000 0,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon A 10 000 000 0,20% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon B 3 000 000 0,30% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Europeisk Obligasjon C 10 000 0,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Kreditt A 10 000 000 0,50% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Kreditt B 1 000 000 0,60% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter
ODIN Kreditt C 3 000 0,75% Nøkkelinformasjon Prospekt og vedtekter

* Inkluderer fond som kun investerer i andre fond
**Årlig forvaltningshonorar: Dette er ODINs betaling for å forvalte og administrere midlene i fondet. Oppgis i prosent.