Spørsmål og svar

Her har vi samlet en rekke vanlige spørsmål som kommer inn til oss. Kanskje du finner svar på ditt spørsmål her.

Aksjefond

 • ODIN tilbyr aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond:

  Aksjefond

  Et aksjefond investerer utelukkende i aksjemarkedet. Gjennom å investere i aksjemarkedet vil du få en høy forventet avkastning. Historisk har aksjemarkedet gitt en meravkastning utover banksparing på 3-6 prosent per år. Forventet avkastning i et aksjefond vil dermed være omtrent 7,5 prosent gjennomsnittlig årlig.

  Investeringer i aksjefond passer for deg som har et tidsperspektiv på sparingen og plasseringen som helst er lengre enn 5 år, og som tåler å se at pengene dine i perioder svinger i verdi.

  ODIN tilbyr i dag ni aksjefond som spenner fra brede globale, europeiske og nordiske fond, til smalere nasjonale fond – samt bransjefond.

  For at det skal være enkelt for deg å velge aksjefond, har ODIN satt sammen en strategisk aksjefondsportefølje bestående av fem av våre aksjefond som heter ODIN Aksje. Ved å spare eller investere i ODIN Aksje kan du til enhver tid være sikker på at du er plassert i de fondene som ODIN anbefaler.  Les mer om ODIN Aksje her.

  Rentefond

  Rentefondene investerer ikke i aksjemarkedet og har derfor lavere verdisvingninger enn aksje- og kombinasjonsfond. På grunn av dette har også rentefond lavere forventet avkastning, men samtidig en forventet høyere avkastning enn bankkonto. Rentefondene kan derfor være et alternativ til høyrentekonto i bank eller til kortere plasseringer. I ODIN har vi ulike rentefond; vi har pengemarkedsfond, kredittfond og obligasjonsfond. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen en strategisk rentefondsportefølje, basert på våre rentefond, som vi har kalt ODIN Rente til en gunstig pris. Les mer om ODIN Rente her.

  Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfondene våre består av, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjer og renter. Kombinasjonsfondene investerer i aksje- og rentemarkedet gjennom de ovenfornevnte fondene ODIN Aksje og ODIN Rente.

  Sparing og plassering i kombinasjonsfond passer for deg som har et relativt langt tidsperspektiv på sparingen, og som tåler å se at pengene dine svinger i verdi. I hvilken grad pengene dine svinger i verdi er avhengig av aksje- og renteandelen du velger. En høy aksjeandel vil derfor bety en høyere forventet avkastning enn hvis du velger en lav aksjeandel.

  ODIN tilbyr i dag kombinasjonsfondene ODIN Konservativ, ODIN Flex og ODIN Horisont hvor aksjeandelene er henholdvis 25 prosent, 50 prosent og 75 prosent. Jo høyere aksjeandel, jo høyere avkastning kan du forvente. Når andelen aksjer er lavere, er også verdisvingningene mindre, og derfor kan sparetiden være kortere enn for aksjefond. Les mer om våre kombinasjonsfond her.

   

  Er du usikker på hva som passer for deg? Kontakt vårt fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller prøv vår fondsveieleder her.

 • Aksjefond egner seg best når du har et langsiktig perspektiv på sparingen og ønsker høy avkasting. Historisk har aksjemarkedet gitt en meravkastning utover banksparing på 3-6 prosent per år. Forventet avkastning i et aksjefond vil dermed være omtrent 8 prosent gjennomsnittlig årlig. Samtidig må du kunne forvente at det vil svinge underveis. Men har du lang horisont på sparingen din, vil kurssvingninger som alltid følger aksjemarkedene, få mindre betydning jo lengre du sparer. Vi anbefaler minst syv til ti års horisont ved sparing i aksjefond.

  Når du velger aksjefond så kan det være vanskelig å plukke morgendagens vinner. Vi vet at det fondet som gjør det «best» varierer fra år til år. Dette har vi gjort noe med og i 2013 lanserte vi fondet ODIN Aksje. Dette passer nettopp for deg som er langsiktig og ønsker høy risikojustert avkastning. Her får du bred spredning på geografi og bransje gjennom fem forskjellige ODIN-fond. Du får mere forvaltning til lavere pris, kun 1,5 prosent årlig forvaltningshonorar. Les mer om ODIN Aksje og kjøp fondet her.

   

 • Når vi i ODIN anbefaler fond er vi svært opptatte av at du som kunde får spare- og investeringsløsninger som passer godt med din nåværende økonomiske situasjon, men enda viktigere at de passer med de mål og planer du har for din fremtidige økonomi. Det er derfor viktig for oss å vite noe om din avkastningsforventning, din tidshorisont samt din evne og vilje til å stå i mot svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden. Basert på disse opplysningene vil vi anbefale spare- og investeringsløsninger som vil gi deg en avkastning som du blir fornøyd med, samtidig som at du skal kunne sove godt om natten i perioder hvor finansmarkedene svinger.

  For at det skal være enkelt for deg å velge fond, har vi etablert fem løsninger som er tilpasset ulike avkastningsforventninger, tidshorisonter og svingninger:

  ODIN Aksje er vår fremste anbefaling når du skal spare langsiktig, dvs syv til ti år – eller mer. ODIN Aksje er en strategisk aksjefondsportefølje satt sammen av våre forvaltere, som forventes å gi god risikojustert avkastning over tid og du vil til enhver tid være investert i de aksjefondene som ODIN anbefaler. ODIN Aksje passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på en enkel og trygg måte, men som også tåler at verdien på pengene dine svinger underveis i spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Aksje her

  ODIN Horisont er vår anbefaling når du skal spare lenge, men som synes at svingningene ved å ha 100 % eksponering mot aksjemarkedet blir for store. ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer 75 %i ODIN Aksje og 25 % i ODIN Rente. Du skal også her føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Dette fondet passer for deg som ønsker noe lavere svingninger en ren aksjefondsparing, og aksepterer at dette fondet gir noe lavere avkastning.

  Les mer og kjøp ODIN Horisont her

  ODIN Flex anbefaler vi for deg som skal spare lenge, men som blir ukomfortabel i perioder hvor finansmarkedene svinger. ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer 50 % i ODIN Aksje og 50 % i ODIN Rente. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, men som samtidig ikke ønsker å utsette deg for store svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Flex her

  ODIN Konservativ anbefaler vi for deg som skal sitte lenge, men som ikke ønsker at pengene dine skal svinge noe særlig i verdi i løpet av spare- og investeringsperioden. Du må derfor også akseptere en lavere forventet avkastning, men likevel en høyere avkasting enn det du får på bankkonto. ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer 25 % i ODIN Aksje og 75 % i ODIN Rente. Også her skal du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Grunnet fondets lave svingninger kan dette være et alternativ for kortere plasseringer (fra tre til fem år).

  Les mer og kjøp ODIN Konservativ her

  ODIN Rente er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs rentefond. Dette fondet passer for deg som vil ha et alternativ til banksparing og som behøver et plasseringsalternativ med meget lave svingninger.

  Les mer og kjøp ODIN Rente her

  Er du fortsatt usikker på hva du skal velge og hva som passer best for akkurat deg, så kan du bruke vårt Fondssenter som sparringspartner. Ring oss på telefon 24 00 48 04

 • Vi har opprettet vår egen kunnskapsblogg for at du skal kunne lære mer.

  Her går vi litt dypere, grundigere og litt bredere rundt sparing og investering, samt tips som gjør deg «rikere». Meningen er at man skal bli litt klokere på veien.

  Les og bli klok her

Aksjesparekonto

 • Når du flytter til aksjesparekonto følger spareavtalen automatisk med når du er direktekunde hos ODIN. Du trenger ikke gjøre noe, alt skjer automatisk.

  Hvis du flytter ODIN-fondet ditt til en Aksjesparekonto utenfor ODIN kan det være lurt å høre med tilbyeren av Aksjesparekontoen om de viderefører spareavtalen.

 • Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette en aksjesparekonto.

 • Du kan kun ha ODINs egne aksjefond på aksjesparekonto. Aksjefond er fond med minst 80 prosent aksjeandel eller mer ved begynnelsen av inntektsåret, som er 1. januar.

  Dermed kan du ha følgende fond på aksjesparekonto hos oss:

  • ODIN Aksje
  • ODIN Global
  • ODIN Emerging Markets
  • ODIN USA
  • ODIN Europa
  • ODIN Norden
  • ODIN Norge
  • ODIN Sverige
  • ODIN Finland
  • ODIN Eiendom
  • ODIN Energi

  ODINs kombinasjons- og rentefond går altså ikke.

 • Kun aksjefond du eier privat kan flyttes inn på aksjesparekonto hos ODIN uten å utløse skatt i overgangsperioden ut 2019. Etter fristen vil du ved flytting utløse skatt på opparbeidede gevinster, som vanlig. Flytting fra fondskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) og investeringsselskap vil derimot utløse skatt på opparbeidede gevinster. Fra og med 2019 kan du også flytte deler av en Aksjesparekonto uten at dette utløser skatt.

 • Hos ODIN koster det ingenting å opprette og eie en aksjesparekonto. Du betaler fortsatt bare et årlig honorar for forvaltningen av fondene, og vi har ingen kjøps- eller salgsgebyrer.

 • Ja, men du får ikke renter på kontantinnskudd.

 • Du betaler 30,59 prosent skatt på aksjegevinstene på aksjesparekonto i 2018 (31,68 prosent i 2019)
  Men dette skjer først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Da må du skatte av gevinsten.

  Samtidig får du med deg rabatten på aksjeverdier inn i beregningen av formuesskatt. Det betyr at kun 80 prosent av verdiene i aksjefondene dine blir lagt til grunn når formuesskatten beregnes.

 • Du får skjermingsfradrag på beløpet du har satt inn på aksjesparekonto. Selve fradraget beregnes ut i fra laveste innskudd på kontoen i løpet av året. Når du flytter aksjefond inn på en aksjesparekonto i løpet av overgangsperioden, så vil fondsandelenes kostpris være grunnlaget for beregning av skjermingsfradrag.

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som årlig tildeles eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond med aksjeandel, og gjør at du kan skjerme en del av gevinsten for beskatning når du selger aksjer eller aksjefond.

 • Ja, du kan opprette flere aksjesparekontoer hos ODIN. Det kan være lurt for å holde oversikt, hvis du allerede har separate kontoer til ulike formål, som fondssparing til barn, pensjonssparing, osv.

 • Du kan kjøpe og selge aksjefond innad en aksjesparekonto uten å utløse skatt. Skatten kommer først når du tar gevinsten ut av kontoen. Når du tar penger ut av aksjesparekontoen ses det først som uttak av innskudd. Uttak ut over det, minus skjermingsfradrag, regnes som skattepliktig inntekt.

  Eksempel: Hvis du gjør et innskudd på 100 000 kroner, som du kjøper aksjefond for, og får en gevinst på 50 000 kroner, så kan du ta ut innskuddet på 100 000 kroner og opparbeidet skjermingsfradrag uten å utløse skatt. Gevinsten kan du la stå, eller reinvestere dersom du ønsker det.

 • Slik går du i cash på din Aksjesparekonto:

  Logg deg inn med BankID på ODIN Online www.odinonline.com

  >> Velg «bytte» fra menyen
  >> Velg fondet du ønsker ut av markedet under steget «bytte fra»
  >> Velg hvor mye som skal byttes til cash og trykk «neste»
  >> Velg å bytte til «ODIN Kontant» og trykk «neste»
  >> Deretter ser du over din bytteordre og velg «godkjenn»
  >> Din beholdning i valgt fond flyttes til cash

  Men hva gjør vi i ODIN når markedene faller?

  I ODIN er vi opptatt av å eie i selskaper som vokser lønnsomt og gir god fremtidig resultatvekst. Disse selskapene selger vi ikke pga kortsiktig markedsstøy. Når aksjer faller i pris vil vi benytte muligheten til å kjøpe mer av de aksjene vi allerede eier i fondene, samt kjøpe selskaper vi tidligere har ment har vært for dyre.
  Husk at kurssvingninger ikke er unormalt. Verdiene i selskapene er mye mer stabile enn aksjekursene. I perioder når markedene faller blir langsiktigheten ofte satt på prøve. Gang på gang har vi opplevd at det mest lønnsomme i slike perioder er å sitte stille og ikke la følelsene ta overhånd. Og helt til slutt: Fallende markeder er en kjøpsmulighet, da handler du på salg.

Arv, gave og dødsbo

 • Det å miste en kjær person og føle sorg etter dødsfall oppleves av de aller fleste som veldig tungt. Samtidig som en bærer på sorgen kommer alt som skal ordnes opp i av praktiske ting, og dette blir en ekstra utfordring. Det hviler også et stort ansvar og mye jobb på den som oppnevnes som fullmektig på vegne av et dødsbo.

  Vi har forsøkt å gjøre jobben litt enklere og litt mer forutsigbar for deg som har fondsandeler i dødsboet.

  Selge eller beholde fondsandelene?

  Velger man å selge fondsandelene blir andelene innløst og pengene utbetalt til dødsboets konto – og arvingene kan dele beløpet.

  Ved gevinst må boet betale skatt av denne. Gevinsten skal oppgis i forhåndsligningen av boet og bobestyrer må levere dette til ligningsmyndighetene.
  Ved salg bør man holde av beløpet som dekker skatten. Skatt på gevinst er 31,68 % i 2019.
  Selges fondsandelene med tap får boet fradrag for dette – 31,68 % av tapet.
  For nærmere informasjon om forhåndsligning anbefaler vi å kontakte ligningsmyndighetene.

  Ønsker man å beholde fondsandelene kan arvingene overta disse. ODIN oppretter kostnadsfritt ODIN-konto i arvingenes navn og andelene overføres dit. Arvingene overtar samme kostpris og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde. Dette kalles kontinuitetsprinsippet. Her slipper man å ligne boet for fondsandelene. ODIN informerer ligningsmyndighetene at andelene er overtatt som arv. Det er heller ingen skatt som skal betales om andelene overtas som arv. Men når du som arving senere selger fondsandelene er det beløpet avdøde kjøpte fondsandelene for, (pluss det du senere har kjøpt av andeler) som skal legges til grunn ved beregning av gevinstskatten.

  Er fondsandelene på en Aksjesparekonto (ASK), kan disse fra og med 2019 overføres til flere personer/arvinger.

  Hva koster dette?

  ODIN Forvaltning tar ingen gebyrer ved oppgjør av dødsbo og ved salg av fondsandelene.
  Vi tar heller ingen gebyrer ved overføringer av fondsandeler eller opprettelse av ODIN-konto.

  Hva behøver vi av dokumentasjon?

  For å behandle oppgjør av dødsboet, enten om man selger eller overfører, må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Kopi skifteattest/uskifteattest
  • Kopi av fullmakt (kun hvis det er flere arvinger)
  • Kopi av legitimasjon fra arvingene
  • Instruks på hva vi skal gjøre med fondsandelene
   • Til hvilken bankkonto skal pengene utbetales ved salg
   • Prosentvis fordeling av andelene ved overføring

  Dine personopplysninger er viktige og private, derfor bør du sende slike dokumenter pr post:

  ODIN Forvaltning AS
  Postboks 1771 Vika
  0122 OSLO

 • Nei, arveavgiften ble fra og med 2014 fjernet.

  Men er det opptjent gevinst på fondsandelene må dette skattes av hvis fondsandelene selges fra boet.
  Skatt på kapitalgevinster gjelder nemlig også for dødsbo.

  Overføres derimot fondsandelene til arvingene, slik at arvingene blir nye andelseiere, vil man ikke skatte av dette. Da er det det såkalte «kontinuitetsprinsippet» som gjelder og skatt på gevinst betales først når arvingene igjen velger å innløse/selge andelene.

   

   

 • Fribeløpet ble fjernet med arveavgiften i 2014. Med andre ord så kan du gi så mye du ønsker uten at det får skattemessige konsekvenser.

  Vil du gi fondsandeler i gave? Se hvordan du går frem her

 • Gir du fondsandeler du allerede eier, vil mottaker overta eventuell opparbeidet skattbar gevinst.

  Husk at mottaker av gave automatisk vil få velkomstbrev fra oss som bekrefter kjøpet. Hvis gaven skal være en overraskelse, bør du vente så nærme dagen som mulig med å bestille andelene.

  Vi avventer allikevel utsendelsen av velkomstbrevet med ca. to uker etter gavekjøpet slik at velkomstbrevet ikke skal ødelegge overraskelsen.

 • Dersom du overfører dine andeler som arv vil arvingen(e) overta andelene med den opprinnelige kostprisen (kontinuitetsprinsippet). Når mottaker senere selger sine andeler, vil gevinsten/tapet komme til beskatning på arvingen(es) hånd.

 • Ja, kontakt kundeservice på telefon 24 00 48 04, eller send oss en mail til kundeservice@odinfond.no så sender vi deg et gavekort med konvolutt i posten eller et i PDF-fomrat som vedlegg på mail.

  Benytt gaveblanketten ved bestilling av gave.
  Last ned blanketten her

Kjøp, salg og bytte

 • Det enkleste er å benytte vår tjeneste ODIN Online og logge på med din BankID. Om du ikke har BankID/tilgang til internett kan du benytte våre blanketter.

  Du kan laste ned blanketten her

  Behøver du hjelp til dette er du selvfølgelig hjertlig velkommen til å kontakte vårt Fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller send oss en e-post til kundeservice@odinfond.no

 • Kursdatoen du får avhenger av tidspunktet du kjøper andeler i ett eller flere fond. Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding med de nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til ODIN Forvaltning AS, beløp i samsvar med tegningen er valutert fondets konto og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Ved kjøp i ODIN Online gjelder tidspunktet da den elektroniske meldingen registreres i våre systemer.

  Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat

  Tegning i fond med nordisk eller europeisk mandat får kursfastsettelse samme dag som tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

   

  Tegning i fond med globalt mandat

  Tegning i fond med globalt mandat får kursfastsettelse påfølgende dag etter at tegningsbeløpet blir valutert (valutadato) fondets bankkonto.

 • Bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat
  Anmodning om bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.

  Bytte mellom fond med globalt og nordisk/europeisk mandat
  Anmodning om bytte fra fond med globalt mandat til et annet fond med globalt mandat eller til/fra fond med globalt mandat og nordisk/europeisk mandat, må ha kommet inn innen klokken 15:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje påfølgende dag.   Se tidsfrister for hvert enkelt fond her.

 • Pengene utbetales på dag to etter kurs på salgsordren er satt.

   

 • For at sparepengene dine skal gi deg best mulig avkastning, må du investere smart. Spareavtale er et annet ord for smart. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår i kroner og øre avhenge av hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer og aksjemarkedets utvikling.

  I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp – nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler på samme dato hver eneste måned, oppnår du over tid en god og stabil avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene dine. Ved kursfall fra én måned til den neste, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn du ellers ville gjort. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger. Med andre ord du slipper å «time» markedet, noe som er en krevende øvelse også for en profesjonell investor. Dessuten kan det være verdt å ta med seg: «Det handler ikke om timing, det handler om time» – altså hvor lenge du er investert. Hos ODIN blir du rik sakte.

  Så når spareavtalen er startet, går resten av seg selv uten at du trenger å løfte så mye som en finger. På en fast dato hver måned (datoen bestemmer du selv), trekkes sparebeløpet (som du også bestemmer selv) automatisk fra din bankkonto og det tegnes andeler i det fondet eller de fondene du har valgt. Sparingen er «tilpasset din lommebok» – minste månedlige sparebeløp er 300 kroner for de rene aksjefondene og 500 kroner for kombinasjonsfondene.

 • Det enkleste er å starte en spareavtale i ODIN Online hvor du identifiserer deg med din bank ID. Om du ikke har bank ID kan du også benytte våre blanketter.

  Last ned blanketter her

  Behøver du hjelp til dette er vi på Fondssenteret klar til å hjelpe deg. Ring oss på telefon 24 00 48 04 eller send oss en e-post til kundeservice@odinfond.no

 • Nei, du kan selge andeler så mange ganger du ønsker i året. Men husk, du behøver ikke å ta ut mer enn du trenger.

  Ønsker du regelmessige uttak kan du heller opprette en uttaksavtale.

  Les mer om uttaksavtale her.

 • Nei, det er ingen bindingstid i våre fond. Du kan ta ut penger akkurat når det passer deg. Vi anbefaler deg likevel å tenke over salgstidspunktet, og om du trenger å selge alle andelene på en gang. Kortsiktig fall i markedet er ikke et godt tidspunkt for salg av fondsandeler. Er du bekymret for fondsandelene dine når markedet er turbulent, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å slå av en prat med oss på Fondssenteret på telefon 24 00 48 04.

  I ODIN kan du velge å ta ut bare deler av det innestående beløpet du har. Har du en plan om å selge alt, men ikke nødvendigvis trenger alle pengene på en gang, anbefaler vi deg å opprette en uttaksavtale. Da kan du nemlig gå gradvis ut av fondet, få et jevnlig tilskudd til økonomien, samtidig som resten av sparepengene dine fortsatt står i fondet, og følger aksjemarkedets verdiutvikling. Les mer om uttaksavtale her.

 • Det koster ikke noe å kjøpe eller selge fond i ODIN, du betaler kun et forvaltningshonorar i året. Dette inkluderer forvaltning, administrasjon, distribusjon og faste depotkostnader. Forvaltningshonoraret til fondet står spesifisert på fondets landingsside. Se vårt fondsutvalg her.

 • Å flytte dine fondsandeler fra en annen forvalter til oss i ODIN ønsker vi å hjelpe deg med.

  Det eneste vi behøver fra deg er at du fyller ut denne blanketten og sender den inn til oss i signert stand – resten gjør vi.

  Blanketten kan sendes som skannet vedlegg til trade@odinfond.no

  Husk at en slik flytting vil medføre skattemessig realisasjon.

  Har du spørsmål eller trenger videre assistanse med dette er det bare å kntakte oss på 24 00 48 04 eller send os en mail til kundeservice@odinfond.no

 • Har du økonomiske forpliktelser du må møte med sparemidlene i nærmeste fremtid? Vel, da bør du vurdere å sette pengene i bank.

  Hvis du er usikker på om du skal bli værende i fondet pga av uro i markedene, så husk at svingninger i markedet er en del av aksjemarkedets natur. Vi ser på slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg i fondenes porteføljer. Derfor lever vi i ODIN, som langsiktige eiere, godt med aksjemarkedenes generelle svingninger. Over tid har aksjekursene steget mer enn de har falt, men på kort sikt kan verdisvingningene være kraftige. Derfor anbefaler vi deg å være langsiktig. Husk at langsiktighet er nøkkelen til suksess ved fondsparing – Hos ODIN blir man rik sakte.

  Og til sist: Det er også en risiko at du selger deg ut på feil tidspunkt.

 • Det er fullt mulig å selge fondsandeler slik at du får penger på konto.
  Men man kan ikke bare ta ut gevinsten. Altså isolere gevinsten og la resten stå igjen. Hvorfor er det slik? Jo, dette skyldes at man selger andeler, fordi som andelseier i aksjefond, er det andeler du eier. Og hver andel har noe gevinst ved seg og noe er innskutt beløp. Og de eldste andelene, altså de andelene du kjøpte først, skal selges først. Dette er lovpålagt fra myndighetens side og kalles FIFO-prinsippet (First In – First Out).

  Men om du overfører andelene dine til en Aksjesparekonto (ASK) kan du ta ut innskutt beløp. Dette er beløpet du har investert.
  Du overfører andelene dine skattefritt til ASK ut året 2019 i ODIN Online.

Kombinasjonsfond

 • Kombinasjonsfond består av både aksjer og renter. Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet. Kombinasjonsfond er verdipapirfond på samme måte som rentefond og aksjefond. Det betyr at de følger samme strenge regulering og krav til åpenhet, samtidig som de har samme beskatning som aksjefond.

 • ODINs kombinasjonsfond passer for alle som ønsker å spare i aksjemarkedet, men samtidig vil redusere svingningene noe.

 • ODIN har 3 forskjellige kombinasjonsfond. Forskjellen på disse er fordelingen mellom aksjeandel og renteandel.

  • ODIN Konservativ: 25 prosent aksjeandel
  • ODIN Flex: 50 prosent aksjeandel
  • ODIN Horisont: 75 prosent aksjeandel

  Se alle våre kombinasjonsfond.

 • Når vi i ODIN anbefaler fond er vi svært opptatte av at du som kunde får spare- og investeringsløsninger som passer godt med din nåværende økonomiske situasjon, men enda viktigere at de passer med de mål og planer du har for din fremtidige økonomi. Det er derfor viktig for oss å vite noe om din avkastningsforventning, din tidshorisont samt din evne og vilje til å stå i mot svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden. Basert på disse opplysningene vil vi anbefale spare- og investeringsløsninger som vil gi deg en avkastning som du blir fornøyd med, samtidig som at du skal kunne sove godt om natten i perioder hvor finansmarkedene svinger.

  For at det skal være enkelt for deg å velge fond, har vi etablert fem løsninger som er tilpasset ulike avkastningsforventninger, tidshorisonter og svingninger:

  ODIN Aksje er vår fremste anbefaling når du skal spare langsiktig, dvs syv til ti år – eller mer. ODIN Aksje er en strategisk aksjefondsportefølje satt sammen av våre forvaltere, som forventes å gi god risikojustert avkastning over tid og du vil til enhver tid være investert i de aksjefondene som ODIN anbefaler. ODIN Aksje passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på en enkel og trygg måte, men som også tåler at verdien på pengene dine svinger underveis i spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Aksje her

  ODIN Horisont er vår anbefaling når du skal spare lenge, men som synes at svingningene ved å ha 100 % eksponering mot aksjemarkedet blir for store. ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer 75 %i ODIN Aksje og 25 % i ODIN Rente. Du skal også her føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Dette fondet passer for deg som ønsker noe lavere svingninger en ren aksjefondsparing, og aksepterer at dette fondet gir noe lavere avkastning.

  Les mer og kjøp ODIN Horisont her

  ODIN Flex anbefaler vi for deg som skal spare lenge, men som blir ukomfortabel i perioder hvor finansmarkedene svinger. ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer 50 % i ODIN Aksje og 50 % i ODIN Rente. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, men som samtidig ikke ønsker å utsette deg for store svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Flex her

  ODIN Konservativ anbefaler vi for deg som skal sitte lenge, men som ikke ønsker at pengene dine skal svinge noe særlig i verdi i løpet av spare- og investeringsperioden. Du må derfor også akseptere en lavere forventet avkastning, men likevel en høyere avkasting enn det du får på bankkonto. ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer 25 % i ODIN Aksje og 75 % i ODIN Rente. Også her skal du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Grunnet fondets lave svingninger kan dette være et alternativ for kortere plasseringer (fra tre til fem år).

  Les mer og kjøp ODIN Konservativ her

  ODIN Rente er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs rentefond. Dette fondet passer for deg som vil ha et alternativ til banksparing og som behøver et plasseringsalternativ med meget lave svingninger.

  Les mer og kjøp ODIN Rente her

  Er du fortsatt usikker på hva du skal velge og hva som passer best for akkurat deg, så kan du bruke vårt Fondssenter som sparringspartner. Ring oss på telefon 24 00 48 04

Kostnader

 • Det koster ikke noe å kjøpe fond, du betaler kun et forvaltningshonorar i året. Her kan du se hva det koster per enkelt fond. Det er ulike årlige kostnader basert på hvilket beløp du velger å investere.

 • Det koster ikke noe å bytte fond, men innløsning i forbindelse med et bytte blir ansett som en skattemessig realisasjon. FIFU-prinsippet benyttes ved salg/bytte av andeler. Først inn, først ut betyr at de først kjøpte andelene selges/byttes først.

 • Det koster ikke noe å selge fond, men at du må skatte av gevinsten.

 • Forvaltningshonorarene varierer fra 0,2 – 2 prosent for våre fond. Du finner fondets forvaltningshonorar på hvert enkelt fonds landingsside. Se forvaltningshonoraret til de ulike fondene og fondsklassene her.

 • Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyret som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital.

 • Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd, og derfor ønsker vi å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse. Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd. Andelsklasser gir oss derfor muligheten til å være konkurransedyktige på pris og tilby lavere forvaltningshonorar til de som betaler mest.

  Fondene er delt inn i klassene A, B og C slik:

  Ved innskutt beløp fra 10 000 000 og over havner man i andelsklasse A

  Ved innskutt beløp fra 1 000 000 til 9 999 999 havner man i andelsklasse B

  Ved innskutt beløp fra 3 000 til 999 999 havner man i andelsklasse C

   

  Fullstendig prisliste finner du her

   

   

   

Legitimasjonskontroll

 • Norske myndigheter har pålagt norske forvaltningsselskaper å kreve legitimasjon av nye andelseiere ved etablering av kundeforhold.

 • Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort. Eller du kan velge å benytte din Bank ID i ODIN Online.

  Last ned blanketter her

 • Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av politi, domstol, kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, advokater eller to myndige personer.

  Dersom kopien bekreftes av to myndige personer, må bekreftelsen inneholde følgende; signaturer og tydelig navn i blokkbokstaver, dato og sted for bekreftelsen, fødselsnumre, kontaktdetaljer som telefon, e-post og bostedsadresse for hver av de to. Benytt skjema for «Bekreftelse – Rett kopi av id».

  Last ned blanketter her

ODINs online tjenester

 • ODIN Online er vår nettbaserte handels- og kundekanal. Her kan du kjøpe, bytte og selge fond med BankID. Du kan også følge med på dine fonds beholdning og verdiutvikling til en hver tid. Du vil også motta beholdningsoppgaver, halvårsoppgaver og viktig informasjon her. Har du ikke vært inne i ODIN Online enda? Prøv her da vel: ODIN Online

  • Internet Explorer versjon 8 og nyere (win)
  • Firefox versjon 17 og nyere (win, mac, linux)
  • Opera versjon 12 og nyere (win, mac, linux)
  • Safari versjon 5 og nyere (mac)
  • Chrome versjon 24 og nyere (win)

  Kommer det noe nytt og populært så skal vi forsøke å bli kompatible så fort som mulig.

 • Noen av kundene våre har utfordringer med innlogging med sin Bank ID. I de fleste tilfeller ligger utfordringen i innstillingene på maskinen/nettleseren eller i kundens Bank ID.

  Du kan teste både din bank ID og din datamaskin på Bank ID Norge sine nettsider. Her vil du få beskjed dersom noe ikke fungerer som det skal. Dersom samme problem oppstår der bør du kontakte din bank for å løse problemet med Bank ID (banken som utstedte din Bank ID). Det kan kanskje også være lurt å prøve en annen nettleser hvis problemet fortsetter.

  Under finner du en beskrivelse på de ulike feilene som kan oppstå:

  1. Test din nettleser

  En god start vil være å sjekke din nettleser om den kan kjøre BankID 2.0 uten Java. BankID applikasjonen støtter ikke alle versjoner av nettlesere, spesielt ikke eldre versjoner. Test din nettleser her >>

  Sjekk at du ikke sitter med en gammel nettleser. Disse nettleserne og operativsystemene støttes ikke:

  Internet Explorer 8 og eldre (operativsystemet XP), er ikke støttet av BankID uten Java.
  Tips: oppgrader operativssystem og nettleser, eller bruk en annen nettleser. Et annet alternativ er å benytte BankID på mobil. Har du ikke admin-rettighet på maskinen (for eksempel på arbeidsplassen), kan du bruke BankID på mobil, eller benytte en annen enhet, for eksempel et nettbrett eller en mobil.

  Eldre versjoner av iOS, det vil si iOS 5 og 6 er ikke støttet. IPad 1 og iPhone 3GS vil dermed ikke kunne brukes med BankID uten Java.
  Tips:
  Oppdater til iOS 7 dersom det er mulig, eller bruk BankID på mobil.

  2. Hvorfor får jeg feilmelding BID-2031?

  Feilmelding BID – 2031 oppstår av ulike årsaker. Her er de viktigste:

  – Du bruker en PC med Internet Explorer 9, 10 eller 11 fra et jobbnettverk
  Løsning: Her må IT-ansvarlig i bedriften gjøre en tilpasning i Internet Explorer (9/10/11) for at BankID skal fungere. Du finner informasjon om hvordan dette gjøres på denne nettsiden.

  – Du bruker en PC med et operativsystem eller en nettleser som ikke er oppdatert til en nyere versjon
  Løsning: Oppdater PC-en slik at du har siste versjon av operativsystem eller nettleser installert. Nye versjoner er sikrere, mer stabile og bidrar til at tjenester som BankID fungerer raskere.

  3. Får du opp feilmelding om ugyldig kode/passord etter at du har lagt inn engangskode og personlig kode?

  Den aktuelle delen av autentiseringen foregår mellom sluttbrukeren og bankenes sentrale infrastruktur og kundens bank.

  1. En mulig årsak er at du har skrevet feil engangskode eller passord, og blitt avvist av denne grunn.
  2. En annen mulig årsak er at du har mer enn en Bank ID, og blandet sammen engangskodebrikker/passord til disse.

  Det er anbefalt at du sjekker at engangskode/passord faktisk er korrekt. Dersom du har gjort alt dette og det fortsatt ikke fungerer – ta kontakt med banken for å sjekke om din Bank ID kan ha noen sperrer eller om den fortsatt er gyldig.

 • Internet Explorer 6.x & 7.x

  Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy /Tools» og deretter «Alternativer for Internett/Internet Options». Velg fanen: «Personvern/Privacy». Trykk deretter på knappen: «Avansert/ Advanced». Velg «Overstyr automatisk håndtering av cookies/Override automatic cookie handling» og velg «Tillat alltid økt-cookies/Always allow session cookies».

  Opera (Windows)Opera 8.xx og 9.xxx

  Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools» og deretter på «Innstillinger/Preferences «Velg deretter gruppe «Informasjonskapsler/Cookies» og aktiver radioknappen for » Godta Informasjonskapsler/Accept cookies.

  Firefox (Windows)

  Velg «Verktøy/Tools» og «Innstillinger/Preferences» i menyen øverst. Velg ikonet «Personvern/ Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Firefox (Linux)

  Velg «Rediger/Edit» og «Innstillinger/Preferences» øverst i menyen. Velg ikonet «Personvern/ Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Firefox (MAC)

  Velg «Firefox» i menyen øverst og deretter «Valg». Velg ikonet «Personvern/Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Safari (MAC)

  Velg «Safari» i menyen øverst og deretter «Valg».Velg ikonet «Sikkerhet/Security» og marker «Godta informasjonskapsler: Alltid/Accept cookies: Always».

 • Oppskrift for Internet Explorer:

  1. Velg «Internet options» under «Tools» øverst til høyre
  2. Under punktet «Browsing history» – klikk «Delete»
  3. Huk av for «Temporary Internet Files»
  4. Klikk «Delete»
  5. Lukk IE og forsøk på nytt.

  Oppskrift for Safari:

  1. Åpne opp Safari og fra Safari menyen velg ‘Empty Cache’.
  2. En tekstboks vill komme til syne og be om bekreftelse. Velg ‘Empty’.
  3. Lukk «Safari» og forsøk på nytt.

  Oppskrift for Safari på iPad og iPhone:

  1. Velg «Innstillinger» appen
  2. Scroll deg ned til du finner «Safari»
  3. Velg «Tøm logg»
  4. Forsøk www.odinfond.no på nytt og «Logg inn»
 • Slik kommer du i gang for å få tilgang til dine fond i appen:

  1.Logg deg på ODIN Online med din Bank ID
  2.Velg fanen «Min profil»
  3.Lag din egne personlige PIN kode under «Motta oversikt over dine fond direkte på din mobil»
  4.Trykk «Lagre»
  5.Last ned appen fra enten App Store (ODIN iFond) eller Play Store (ODIN fond) dersom du ikke har denne installert fra før
  6.Logg deg på for å se egen beholdning under «Mine fond»

  Har du andelene dine direkte i nettbanken via SpareBank 1 så vil du ikke få synkronisert din beholdning i appen vår. Da må du se beholdningen i mobilbanken din. Men appen vår er likevel fin til å se oppdaterte kurser på alle våre fond, selv om man ikke ser egen beholding.

 • – iOS (iPhone og iPad)
  – Android (Andorid telefoner)

Rentefond

 • Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende papirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Papirene er som regel utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper, og innebærer lav risiko. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond faller under kategorien rentefond.

 • Passer for deg som ønsker å oppnå best mulig rente på sparepengene dine, men vil helst ikke se de store svingningene på sparepengene dine. Passer også for deg som har en kortere tidshorisont på sparingen eller vil ha et alternativ til formuesbevaring.

 • ODIN har et pengemarkedsfond, to obligasjonsfond og et kredittfond:

  ODIN Pengemarked er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond.

  ODIN Kort Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Kort Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond.

  ODIN Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning.

  ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Obligasjonene skal være utstedt av selskaper med offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer og endringer i det generelle rentenivået påvirker fondets avkastning. ODIN Kreditt forventes å gi høyere avkastning over tid enn ordinære pengemarkeds- og obligasjonsfond.

  Se alle våre rentefond.

Skatt

 • Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer.

  Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet kostprisen du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond, økes skjermingsfradraget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Altså akkumuleres skjermingsfradraget opp år etter år i de årene du står i fondet. Du kan ikke overføre skjerming til andre fond du eier. Dersom andelen du selger har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen. Du må eie andelene den 31.12 for å få skjermingsfradrag for det aktuelle året. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

  Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i en skjermingsrente. Og skjermingsrenten beregnes av gjennomsnittlig 3 måneders rente på statskasseveksler. Dette er det Skattedirektoratet som gjør i januar hvert år.

 • RISK ble fjernet fra og med 2006 i forbindelse med innføring av den nye aksjonærmodellen. I en overgangsperiode på 10 år kan akkumulert RISK fremføres inntil andelene innløses. Andeler kjøpt etter 2006 vil kun beskattes etter de nye reglene med skjermingsfradrag (se egen definisjon). Slik har RISK vært: RISK står for Regulering av aksjens Inngangsverdi med endring i selskapets Skattlagte Kapital. Systemet skulle hindre at aksjonærene ble beskattet for kapital som allerede var beskattet i aksjeselskapet. RISK-regulering ble foretatt årlig, men fikk skattemessig betydning for andelseierne først det året andelene ble realisert.

 • 3.1.2 skattepliktig rente/avkastning

  Din skattepliktige rente/avkastning for året. Skattepliktig rente/avkastning er inkludert i markeds-/ligningsverdien. Posten inkluderer også avkastningen på de andeler som eventuelt er solgt i løpet av året.

  4.1.4 Ligningsverdi aksjefond

  Din ligningsverdi pr. 31.12.XX (100 % av markedsverdien)

  4.1.5 Ligningsverdi obligasjons- og pengemarkedsfond

  Din ligningsverdi pr. 31.12.

 • Realisasjonsbeløp – For aksjefond er dette innløsningsbeløpet, men har du solgt rentefond stemmer ikke dette beløpet med det du har fått utbetalt. I rentefond er den solgte rente/ avkastningen trukket fra. Rente/avkastningen er beregnet og oppgitt i årsoppgaven. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes.

  Justert inngangsverdi – For aksjefond er Risk og skjermingsfradrag inkludert. Aksjefond = kostpris +/- risk + skjermingsfradrag. For rentefond er den betalte rente/avkastning trukket fra. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes. Rentefond = kostpris – betalt avkastning.

  Gevinst/tap overføres til post 3.1.9/3.3.9 – Dette er kursgevinst eller tap.

 • Skatt for andelseiere med skatteplikt i Norge
  I 2019 er det 31,68 % (22 % x oppjusteringsfaktor på 1,44 = 31,68) kapitalskatt på andeler du har solgt med fortjeneste (eller byttet til et annet fond), og 31,68 % fradrag på andeler du har solgt med tap. På renteinntekter er satsen fra og med 2018 22 %. Fondsandelene inngår med 100 % av andelsverdien per 31.12. i skattemessig formuesberegning. Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Ved salg av andeler er det FIFO-prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av ODIN når du selger fond. Formuesskatten vil bli beregnet ut fra 80 % av verdien du har i aksjer og aksjefond.

  Eier du kombinasjonsfond er det slik skatten beregnes
  Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen i fondet er mer enn 80 %, beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen i fondet mindre enn 20 %, beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 % splittes avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel.

  Skatt for andelseiere med skatteplikt utenfor Norge
  Andelseiere som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke skatteregler i sine respektive land.

 • Disse sendes ut fra Verdipapirsentralen innen utgangen av februar måned hvert år. Da har man god tid til å få oversikt før skattemeldingen kommer.

Sparing

 • Vi har opprettet vår egen kunnskapsblogg for at du skal kunne lære mer.

  Her går vi litt dypere, grundigere og litt bredere rundt sparing og investering, samt tips som gjør deg «rikere». Meningen er at man skal bli litt klokere på veien.

  Les og bli klok her

 • Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd, og derfor ønsker vi å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse. Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd. Andelsklasser gir oss derfor muligheten til å være konkurransedyktige på pris og tilby lavere forvaltningshonorar til de som betaler mest.

  Fondene er delt inn i klassene A, B og C slik:

  Ved innskutt beløp fra 10 000 000 og over havner man i andelsklasse A

  Ved innskutt beløp fra 1 000 000 til 9 999 999 havner man i andelsklasse B

  Ved innskutt beløp fra 3 000 til 999 999 havner man i andelsklasse C

   

  Fullstendig prisliste finner du her