Spørsmål og svar

Her har vi samlet en rekke vanlige spørsmål som kommer inn til oss. Kanskje du finner svar på ditt spørsmål her.

Aksjefond

 • ODIN tilbyr aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond:

  Aksjefond

  Et aksjefond investerer utelukkende i aksjemarkedet. Gjennom å investere i aksjemarkedet vil du få en høy forventet avkastning. Historisk har aksjemarkedet gitt en meravkastning utover banksparing på 3-6 prosent per år. Forventet avkastning i et aksjefond vil  være omtrent 7 prosent gjennomsnittlig årlig. Historisk sett har fondene gitt mye bedre avkastning enn dette, men dette er et nøkternt estimat for fremtiden gitt av bransjen som helhet.

  Dette er også viktig å tenkte på: Investeringer i aksjefond passer for deg som har et tidsperspektiv på investeringen som helst er lengre enn 5 år, og som tåler å se at pengene dine i perioder svinger i verdi.

  Og hva er hemmeligheten for å lykkes med å spare i aksjefond; Jo, den er like kjedelig som den er enkel: Langsiktighet og tålmodighet. I aksjefond blir du sakte rik.

  ODIN tilbyr i dag ti aksjefond som spenner fra brede globale, europeiske og nordiske fond, til smalere nasjonale fond – samt bransjefond.

  For at det skal være enkelt for deg å velge aksjefond, har ODIN satt sammen en strategisk aksjefondsportefølje bestående av ni av våre aksjefond som heter ODIN Aksje. Ved å spare eller investere i ODIN Aksje kan du til enhver tid være sikker på at du er plassert i de fondene som ODIN anbefaler.  Les mer om ODIN Aksje her.

  Rentefond

  Rentefondene investerer ikke i aksjemarkedet og har derfor lavere verdisvingninger enn aksje- og kombinasjonsfond. På grunn av dette har også rentefond lavere forventet avkastning, men samtidig en forventet høyere avkastning enn bankkonto. Rentefondene kan derfor være et alternativ til høyrentekonto i bank eller til kortere plasseringer. I ODIN har vi ulike rentefond; vi har pengemarkedsfond, kredittfond og obligasjonsfond. For å gjøre det enkelt for deg har vi satt sammen en strategisk rentefondsportefølje, basert på våre rentefond, som vi har kalt ODIN Rente til en gunstig pris. Les mer om ODIN Rente her.

  Kombinasjonsfond

  Kombinasjonsfondene våre består av, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjer og renter. Kombinasjonsfondene investerer i aksje- og rentemarkedet gjennom de ovennevnte fondene ODIN Aksje og ODIN Rente.

  Sparing og plassering i kombinasjonsfond passer for deg som har et relativt langt tidsperspektiv på sparingen, og som tåler å se at pengene dine svinger i verdi. I hvilken grad pengene dine svinger i verdi er avhengig av aksje- og renteandelen du velger. En høy aksjeandel vil derfor bety en høyere forventet avkastning enn hvis du velger en lav aksjeandel.

  ODIN tilbyr i dag kombinasjonsfondene SpareBank 1 Konservativ 20, SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Horisont 80 hvor aksjeandelene er henholdvis 20 prosent, 50 prosent og 80 prosent. Jo høyere aksjeandel, jo høyere avkastning kan du forvente. Når andelen aksjer er lavere, er også verdisvingningene mindre, og derfor kan sparetiden være kortere enn for aksjefond. Les mer om våre kombinasjonsfond her.

   

  Er du usikker på hva som passer for deg? Kontakt vårt fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller prøv vår fondsveieleder her.

 • Aksjefond egner seg best når du har et langsiktig perspektiv på sparingen og ønsker høy avkasting. Historisk har aksjemarkedet gitt en meravkastning utover banksparing på 3-6 prosent per år. Forventet avkastning i et aksjefond vil dermed være omtrent 6 prosent gjennomsnittlig årlig. Samtidig må du kunne forvente at det vil svinge underveis. Men har du lang horisont på sparingen din, vil kurssvingninger som alltid følger aksjemarkedene, få mindre betydning jo lengre du sparer. Vi anbefaler minst syv til ti års horisont ved sparing i aksjefond.

  Når du velger aksjefond så kan det være vanskelig å plukke morgendagens vinner. Vi vet at det fondet som gjør det «best» varierer fra år til år. Dette har vi gjort noe med og i 2013 lanserte vi fondet ODIN Aksje. Dette passer nettopp for deg som er langsiktig og ønsker høy risikojustert avkastning. Her får du bred spredning på geografi og bransje gjennom fem forskjellige ODIN-fond. Du får mere forvaltning til lavere pris, kun 1,5 prosent årlig forvaltningshonorar. Les mer om ODIN Aksje og kjøp fondet her.

   

 • Vi i ODIN er opptatt av at du som kunde får spare- og investeringsløsninger som passer godt med din nåværende økonomiske situasjon, men enda viktigere er at de passer de mål og planer du har for din fremtidige økonomi. Det blir derfor nødvendig for oss å vite noe om din avkastningsforventning, din tidshorisont samt din evne og vilje til å stå i mot svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden. Basert på disse opplysningene vil vi anbefale spare- og investeringsløsninger som vil gi deg en avkastning som du blir fornøyd med, samtidig som at du skal kunne sove godt om natten i perioder hvor finansmarkedene svinger.

  For at det skal være enkelt for deg å velge fond, har vi etablert fem løsninger som er tilpasset ulike avkastningsforventninger, tidshorisonter og svingninger:

  ODIN Aksje er vår fremste anbefaling når du skal spare langsiktig, dvs syv til ti år – eller mer. ODIN Aksje består av 7 av våre øvrige aksjefond satt sammen av våre forvaltere til en portefølje. ODIN Aksje består av investeringer på tvers av markeder, bransjer og valutaer som forventes å gi god risikojustert avkastning over tid. ODIN Aksje passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på en enkel og trygg måte, men som også tåler at verdien på pengene dine svinger underveis i spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Aksje her

  ODIN Horisont er vår anbefaling når du skal spare lenge, men som synes at svingningene ved å ha 100 % eksponering mot aksjemarkedet blir for store. ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer 75 %i ODIN Aksje og 25 % i ODIN Rente. Du skal også her føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Dette fondet passer for deg som ønsker noe lavere svingninger en ren aksjefondsparing, og aksepterer at dette fondet gir noe lavere avkastning.

  Les mer og kjøp ODIN Horisont her

  ODIN Flex anbefaler vi for deg som skal spare lenge, men som blir ukomfortabel i perioder hvor finansmarkedene svinger. ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer 50 % i ODIN Aksje og 50 % i ODIN Rente. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, men som samtidig ikke ønsker å utsette deg for store svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Flex her

  ODIN Konservativ anbefaler vi for deg som skal sitte lenge, men som ikke ønsker at pengene dine skal svinge noe særlig i verdi i løpet av spare- og investeringsperioden. Du må derfor også akseptere en lavere forventet avkastning, men likevel en høyere avkasting enn det du får på bankkonto. ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer 25 % i ODIN Aksje og 75 % i ODIN Rente. Også her skal du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Grunnet fondets lave svingninger kan dette være et alternativ for kortere plasseringer (fra tre til fem år).

  Les mer og kjøp ODIN Konservativ her

  ODIN Rente er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs rentefond. Dette fondet passer for deg som vil ha et alternativ til banksparing og som behøver et plasseringsalternativ med meget lave svingninger.

  Les mer og kjøp ODIN Rente her

  Er du fortsatt usikker på hva du skal velge og hva som passer best for akkurat deg, så kan du bruke vårt Fondssenter som sparringspartner. Ring oss på telefon 24 00 48 04

 • Vi har opprettet vår egen kunnskapsblogg for at du skal kunne lære mer.

  Her går vi litt dypere, grundigere og litt bredere rundt sparing og investering, samt tips som gjør deg «rikere». Meningen er at man skal bli litt klokere på veien.

  Les og bli klok her

Aksjesparekonto

 • Når du flytter til aksjesparekonto følger spareavtalen automatisk med når du er direktekunde hos ODIN. Du trenger ikke gjøre noe, alt skjer automatisk.

  Hvis du flytter ODIN-fondet ditt til en Aksjesparekonto utenfor ODIN kan det være lurt å høre med tilbyeren av Aksjesparekontoen om de viderefører spareavtalen.

 • Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette en aksjesparekonto.

 • Du kan kun ha ODINs egne aksjefond på aksjesparekonto. Aksjefond er fond med minst 80 prosent aksjeandel eller mer ved begynnelsen av inntektsåret, som er 1. januar.

  Dermed kan du ha følgende fond på aksjesparekonto hos oss:

  • ODIN Aksje
  • ODIN Global
  • ODIN Emerging Markets
  • ODIN USA
  • ODIN Europa
  • ODIN Norden
  • ODIN Norge
  • ODIN Sverige
  • ODIN Finland
  • ODIN Eiendom
  • ODIN Energi

  ODINs kombinasjons- og rentefond går altså ikke.

 • Kun ODIN Fond eller cash fra ASK du eier privat kan flyttes inn på Aksjesparekonto uten å utløse skatt.
  Flytting fra fondskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) og investeringsselskap vil derimot utløse skatt på opparbeidede gevinster.

 • Hos ODIN koster det ingenting å opprette og eie en aksjesparekonto. Du betaler fortsatt bare et årlig honorar for forvaltningen av fondene, og vi har ingen kjøps- eller salgsgebyrer.

 • Ja, men du får ikke renter på kontantinnskudd.

 • Du betaler 37,84 prosent skatt på aksjegevinstene på aksjesparekonto(ASK) i 2023.
  Men dette skjer først når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Da må du skatte av den. Og selger du ut fra en ASK vil alltid investert beløp på kontoen selges først, deretter gevinsten.

  Samtidig får du med deg skjermingsfrdraget og rabatten på aksjeverdier inn i beregningen av formuesskatt. Det betyr at kun 80 prosent av verdiene i aksjefondene dine blir lagt til grunn når formuesskatten beregnes.

   

 • Du får skjermingsfradrag på beløpet du har satt inn på aksjesparekonto. Selve fradraget beregnes ut i fra laveste innskudd på kontoen i løpet av året. Når du flytter aksjefond inn på en aksjesparekonto i løpet av overgangsperioden, så vil fondsandelenes kostpris være grunnlaget for beregning av skjermingsfradrag.

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som årlig tildeles eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond med aksjeandel, og gjør at du kan skjerme en del av gevinsten for beskatning når du selger aksjer eller aksjefond.

 • Ja, du kan opprette flere aksjesparekontoer hos ODIN. Det kan være lurt for å holde oversikt, hvis du allerede har separate kontoer til ulike formål, som fondssparing til barn, pensjonssparing, osv.

 • Du kan kjøpe og selge aksjefond innad en aksjesparekonto uten å utløse skatt. Skatten kommer først når du tar gevinsten ut av kontoen. Når du tar penger ut av aksjesparekontoen ses det først som uttak av innskudd. Uttak ut over det, minus skjermingsfradrag, regnes som skattepliktig inntekt.

  Eksempel: Hvis du gjør et innskudd på 100 000 kroner, som du kjøper aksjefond for, og får en gevinst på 50 000 kroner, så kan du ta ut innskuddet på 100 000 kroner og opparbeidet skjermingsfradrag uten å utløse skatt. Gevinsten kan du la stå, eller reinvestere dersom du ønsker det.

 • Slik går du i cash på din Aksjesparekonto:

  Logg deg inn med BankID på ODIN Online www.odinonline.com

  >> Velg «bytte» fra menyen
  >> Velg fondet du ønsker ut av markedet under steget «bytte fra»
  >> Velg hvor mye som skal byttes til cash og trykk «neste»
  >> Velg å bytte til «ODIN Kontant» og trykk «neste»
  >> Deretter ser du over din bytteordre og velg «godkjenn»
  >> Din beholdning i valgt fond flyttes til cash

  Men hva gjør vi i ODIN når markedene faller?

  I ODIN er vi opptatt av å eie i selskaper som vokser lønnsomt og gir god fremtidig resultatvekst. Disse selskapene selger vi ikke pga kortsiktig markedsstøy. Når aksjer faller i pris vil vi benytte muligheten til å kjøpe mer av de aksjene vi allerede eier i fondene, samt kjøpe selskaper vi tidligere har ment har vært for dyre.
  Husk at kurssvingninger ikke er unormalt. Verdiene i selskapene er mye mer stabile enn aksjekursene. I perioder når markedene faller blir langsiktigheten ofte satt på prøve. Gang på gang har vi opplevd at det mest lønnsomme i slike perioder er å sitte stille og ikke la følelsene ta overhånd. Og helt til slutt: Fallende markeder er en kjøpsmulighet, da handler du på salg.

Arv, gave og dødsbo

 • Det å miste en kjær person og føle sorg etter dødsfall oppleves av de aller fleste som veldig tungt. Samtidig som en bærer på sorgen kommer alt som skal ordnes opp i av praktiske ting, og dette blir en ekstra utfordring. Det hviler også et stort ansvar og mye jobb på den som oppnevnes som fullmektig på vegne av et dødsbo.

  Vi har forsøkt å gjøre jobben litt enklere og litt mer forutsigbar for deg som har fondsandeler i dødsboet.

  Følg vår sikre digitale prosess for oppgjør av dødsbo her >>

  Selge eller beholde fondsandelene?

  Velger man å selge fondsandelene blir andelene innløst og pengene utbetalt til dødsboets konto – og arvingene kan dele beløpet.

  Ved gevinst må boet betale skatt av denne. Gevinsten skal oppgis i forhåndsligningen av boet og bobestyrer må levere dette til ligningsmyndighetene.
  Ved salg bør man holde av beløpet som dekker skatten. Skatt på gevinst er 37,84 % i 2023.
  Selges fondsandelene med tap får boet fradrag for dette – 37,84 % av tapet.
  For nærmere informasjon om forhåndsligning anbefaler vi å kontakte ligningsmyndighetene.

  Ønsker man å beholde fondsandelene kan arvingene overta disse. ODIN oppretter kostnadsfritt ODIN-konto i arvingenes navn og andelene overføres dit. Arvingene overtar samme kostpris og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde. Dette kalles kontinuitetsprinsippet. Her slipper man å ligne boet for fondsandelene. ODIN informerer ligningsmyndighetene at andelene er overtatt som arv. Det er heller ingen skatt som skal betales om andelene overtas som arv. Men når du som arving senere selger fondsandelene er det beløpet avdøde kjøpte fondsandelene for, (pluss det du senere har kjøpt av andeler) som skal legges til grunn ved beregning av gevinstskatten.

  Er fondsandelene på en Aksjesparekonto (ASK), kan disse fra og med 2019 overføres til flere personer/arvinger.

  Hva koster dette?

  ODIN Forvaltning tar ingen gebyrer ved oppgjør av dødsbo og ved salg av fondsandelene.
  Vi tar heller ingen gebyrer ved overføringer av fondsandeler eller opprettelse av ODIN-konto.

  Følg vår sikre digitale prosess for oppgjør av dødsbo her >>

   

  Ønsker du ikke en digital prosess?

  Du kan også sende inn dokumenter per post.

  For å behandle oppgjør av dødsboet, enten om man selger eller overfører, må vi ha følgende dokumentasjon:

  • Kopi skifteattest/uskifteattest
  • Kopi av fullmakt (kun hvis det er flere arvinger)
  • Kopi av legitimasjon fra arvingene
  • Instruks på hva vi skal gjøre med fondsandelene
   • Til hvilken bankkonto skal pengene utbetales ved salg
   • Prosentvis fordeling av andelene ved overføring

  Sendes til:
  ODIN Forvaltning AS
  Postboks 1771 Vika
  0122 OSLO

 • Nei, arveavgiften ble fra og med 2014 fjernet.

  Men er det opptjent gevinst på fondsandelene må dette skattes av hvis fondsandelene selges fra boet.
  Skatt på kapitalgevinster gjelder nemlig også for dødsbo.

  Overføres derimot fondsandelene til arvingene, slik at arvingene blir nye andelseiere, vil man ikke skatte av dette. Da er det det såkalte «kontinuitetsprinsippet» som gjelder og skatt på gevinst betales først når arvingene igjen velger å innløse/selge andelene.

   

   

 • Fribeløpet ble fjernet med arveavgiften i 2014. Med andre ord så kan du gi så mye du ønsker uten at det får skattemessige konsekvenser.

  Vil du gi fondsandeler i gave? Se hvordan du går frem her

 • Gir du fondsandeler du allerede eier, vil mottaker overta eventuell opparbeidet skattbar gevinst.

  Husk at mottaker av gave automatisk vil få velkomstbrev fra oss som bekrefter kjøpet. Hvis gaven skal være en overraskelse, bør du vente så nærme dagen som mulig med å bestille andelene.

  Vi avventer allikevel utsendelsen av velkomstbrevet med ca. to uker etter gavekjøpet slik at velkomstbrevet ikke skal ødelegge overraskelsen.

 • Hvis arvingene velger å selge andelene fra boet, da blir det beskatning på gevinsten med vanlig sats = 37,84 %. (2023)

  Dersom arvingene velger å overta andelene som arv, medfører dette ingen skattemessig realisasjon. Det som skjer er at andelene overføres arvingene og arvingene trer inn i arvelaters kostpris og opptjente gevinst. Dermed blir den latente skatten med over. Om arvingene senere selger sine andeler, vil gevinsten/tapet komme til beskatning på arvingenes hånd. Men selve overføringen, den skattes det ikke av. Dette kalles kontinuitetsprinsippet.

 • Enklest er å gjøre dette digitalt: Gi fond i gave
  Da ordner du alt i en smekk, gavekort og hele handelen!

  Men vi er analoge også vi – kontakt kundeservice på telefon 24 00 48 04, eller send oss en mail til kundeservice@odinfond.no så sender vi deg et gavekort med konvolutt i posten eller et i PDF-format som vedlegg på mail.

  Benytt også gaveblanketten ved bestilling av gave.
  Last ned blanketten her

Kjøp, salg og bytte

 • Det enkleste er å benytte vår tjeneste ODIN Online og logge på med din BankID. Om du ikke har BankID/tilgang til internett kan du benytte våre blanketter.

  Du kan laste ned blanketten her

  Behøver du hjelp til dette er du selvfølgelig hjertlig velkommen til å kontakte vårt Fondssenter på telefon 24 00 48 04 eller send oss en e-post til kundeservice@odinfond.no

 • Kursdatoen du får avhenger av tidspunktet du handler andeler i ett eller flere fond.

  Fondenes tidsfrist er kl 12:00 CET. Handler du i fondet innen klokken 12:00 mottar du dagens kurs. Såfremt disse vilkårene er oppfylt:

  Skriftlig melding (ordre) med de nødvendige opplysninger om handelen er kommet inn til ODIN Forvaltning AS.
  Ved tegning i fondene skal beløp på tegning være i samsvar med beløpet valutert inn på fondets bankkonto.
  Ved nytt kundeforhold må legitimasjonskontroll væreforetatt.
  Ved kjøp i ODIN Online gjelder tidspunktet da den elektroniske meldingen registreres i våre systemer.

   

  Unntak gjelder fondene med nordisk eller europeisk mandat:

  ODIN Emerging Markets og SpareBank 1 Indeks Global.
  Her er tidsfristen også kl 12:00, men da tildeles kurs påfølgende dag (T+1).

 • Bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat
  Anmodning om bytte mellom fond med nordisk eller europeisk mandat må ha kommet inn innen klokken 12:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje samme dag.

  Bytte mellom fond med globalt og nordisk/europeisk mandat
  Anmodning om bytte fra fond med globalt mandat til et annet fond med globalt mandat eller til/fra fond med globalt mandat og nordisk/europeisk mandat, må ha kommet inn innen klokken 15:00 (norsk tid) for at kursfastsettelse skal skje påfølgende dag.   Se tidsfrister for hvert enkelt fond her.

 • Pengene utbetales til din bankkonto på dag to etter at kurs på salgsordren er satt.

   

 • For at sparepengene dine skal gi deg best mulig avkastning, må du investere smart. Spareavtale er et annet ord for smart. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår i kroner og øre avhenge av hvor mye du plasserer, hvor lenge du sparer og aksjemarkedets utvikling.

  I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp – nemlig hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler på samme dato hver eneste måned, oppnår du over tid en god og stabil avkastning på pengene dine. Du går verken inn på topp eller bunn med alle pengene dine. Ved kursfall fra én måned til den neste, får du i praksis kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet enn du ellers ville gjort. Det nyter du godt av når børsene igjen stiger. Med andre ord du slipper å «time» markedet, noe som er en krevende øvelse også for en profesjonell investor. Dessuten kan det være verdt å ta med seg: «Det handler ikke om timing, det handler om time» – altså hvor lenge du er investert. Hos ODIN blir du rik sakte.

  Så når spareavtalen er startet, går resten av seg selv uten at du trenger å løfte så mye som en finger. På en fast dato hver måned (datoen bestemmer du selv), trekkes sparebeløpet (som du også bestemmer selv) automatisk fra din bankkonto og det tegnes andeler i det fondet eller de fondene du har valgt. Sparingen er «tilpasset din lommebok» – minste månedlige sparebeløp er 300 kroner for de rene aksjefondene og 500 kroner for kombinasjonsfondene.

 • Det enkleste er å starte en spareavtale i ODIN Online hvor du identifiserer deg med din bank ID. Dessuten vil avtalegiroen bli etablert automatisk om dette gjøres digitalt.

  Men om du ikke har bank ID kan du også benytte våre blanketter.

  Last ned blanketter her

  Behøver du hjelp til dette er vi på Fondssenteret klar til å hjelpe deg. Ring oss på telefon 24 00 48 04 eller send oss en e-post til kundeservice@odinfond.no

 • Nei, du kan selge andeler så mange ganger du ønsker i året. Men husk, du behøver ikke å ta ut mer enn du trenger.

  Ønsker du regelmessige uttak kan du heller opprette en uttaksavtale.

  Les mer om uttaksavtale her.

 • Nei, det er ingen bindingstid i våre fond. Du kan ta ut penger akkurat når det passer deg. Vi anbefaler deg likevel å tenke over salgstidspunktet, og om du trenger å selge alle andelene på en gang. Kortsiktig fall i markedet er ikke et godt tidspunkt for salg av fondsandeler. Er du bekymret for fondsandelene dine når markedet er turbulent, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å slå av en prat med oss på Fondssenteret på telefon 24 00 48 04.

  I ODIN kan du velge å ta ut bare deler av det innestående beløpet du har. Har du en plan om å selge alt, men ikke nødvendigvis trenger alle pengene på en gang, anbefaler vi deg å opprette en uttaksavtale. Da kan du nemlig gå gradvis ut av fondet, få et jevnlig tilskudd til økonomien, samtidig som resten av sparepengene dine fortsatt står i fondet, og følger aksjemarkedets verdiutvikling. Les mer om uttaksavtale her.

 • Det koster ikke noe å kjøpe eller selge fond i ODIN, du betaler kun et forvaltningshonorar i året. Dette inkluderer forvaltning, administrasjon, distribusjon og faste depotkostnader. Forvaltningshonoraret til fondet står spesifisert på fondets landingsside. Se vårt fondsutvalg her.

 • Å flytte dine fondsandeler fra en annen forvalter til oss i ODIN ønsker vi å hjelpe deg med.

  Det eneste vi behøver fra deg er at du fyller ut denne blanketten og sender den inn til oss i signert stand – resten gjør vi.

  Blanketten kan sendes som skannet vedlegg til trade@odinfond.no

  Husk at en slik flytting vil medføre skattemessig realisasjon.

  Har du spørsmål eller trenger videre assistanse med dette er det bare å kntakte oss på 24 00 48 04 eller send os en mail til kundeservice@odinfond.no

 • Har du økonomiske forpliktelser du må møte med sparemidlene i nærmeste fremtid? Vel, da bør du vurdere å sette pengene i bank. Nå.

  Hvis du er usikker på om du skal bli værende i fondet pga av uro i markedene, så husk at svingninger i markedet er en del av aksjemarkedets natur. Og det er dessverre ikke til å unngå. Men vi ser på slike svingninger som en mulighet til økt avkastning gjennom gode kjøp og salg i fondenes porteføljer. Derfor lever vi i ODIN, som langsiktige eiere, godt med aksjemarkedenes svingninger. Er du urolig så tenk på dette: Over tid har aksjekursene steget mer enn de har falt, men på kort sikt kan verdisvingningene være kraftige. Derfor anbefaler vi deg å være langsiktig. Husk at langsiktighet er nøkkelen til suksess ved fondsparing – Hos ODIN blir man rik sakte.

  Og til sist: Det er også en risiko at du selger deg ut på feil tidspunkt.

  Men hva med meg som er pensjonist eller snart blir det? Du bør vurdere en uttaksavtale. Ta ut en fast sum i måneden til deg selv som du sper på pensjonen din med. Resten står igjen i fondet og gi meravkasting. Dermed kan du strekke investeringen din lengre, samtidig som du kan leve av den.

  Kontakt oss for en prat rundt dette hvis du synes det var interessant.

 • Det er fullt mulig å selge fondsandeler slik at du får penger på konto.
  Men man kan ikke bare ta ut gevinsten. Altså isolere gevinsten og la resten stå igjen. Hvorfor er det slik? Jo, dette skyldes at man selger andeler, fordi som andelseier i aksjefond, er det andeler du eier. Og hver andel har noe gevinst ved seg og noe er innskutt beløp. Og de eldste andelene, altså de andelene du kjøpte først, skal selges først. Dette er lovpålagt fra myndighetens side og kalles FIFO-prinsippet (First In – First Out).

  Men om du har andelene dine på en Aksjesparekonto (ASK) er det litt andre regler. Der tas det investerte beløpet ut først og avkastningen til sist. Fordelen her er at du da kan skyve på skatten, eller utsette den om du vil ved å bare ta ut investert beløp.

Kombinasjonsfond

 • Kombinasjonsfond består av både aksjer og renter. Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet. Kombinasjonsfond er verdipapirfond på samme måte som rentefond og aksjefond. Det betyr at de følger samme strenge regulering og krav til åpenhet.

 • Våre kombinasjonsfond passer for alle som ønsker å spare i aksjemarkedet, men samtidig vil redusere svingningene noe.

 • ODIN og SpareBank 1 har 3 forskjellige kombinasjonsfond. Forskjellen på disse er fordelingen mellom aksjeandel og renteandel.

  • SpareBank 1 Konservativ 20: 20 prosent aksjeandel
  • SpareBank 1 Flex 50: 50 prosent aksjeandel
  • SpareBank 1 Horisont 80: 80 prosent aksjeandel (denne kan du ha på aksjesparekonto (ASK)

  Se alle våre kombinasjonsfond.

 • Vi i ODIN er opptatt av at du som kunde får spare- og investeringsløsninger som passer godt med din nåværende økonomiske situasjon, men enda viktigere er at de passer de mål og planer du har for din fremtidige økonomi. Det blir derfor nødvendig for oss å vite noe om din avkastningsforventning, din tidshorisont samt din evne og vilje til å stå i mot svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden. Basert på disse opplysningene vil vi anbefale spare- og investeringsløsninger som vil gi deg en avkastning som du blir fornøyd med, samtidig som at du skal kunne sove godt om natten i perioder hvor finansmarkedene svinger.

  For at det skal være enkelt for deg å velge fond, har vi etablert fem løsninger som er tilpasset ulike avkastningsforventninger, tidshorisonter og svingninger:

  ODIN Aksje er vår fremste anbefaling når du skal spare langsiktig, dvs syv til ti år – eller mer. ODIN Aksje består av 7 av våre øvrige aksjefond satt sammen av våre forvaltere til en portefølje. ODIN Aksje består av investeringer på tvers av markeder, bransjer og valutaer som forventes å gi god risikojustert avkastning over tid. ODIN Aksje passer for deg som ønsker å ta del i verdiskapningen i aksjemarkedet på en enkel og trygg måte, men som også tåler at verdien på pengene dine svinger underveis i spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Aksje her

  ODIN Horisont er vår anbefaling når du skal spare lenge, men som synes at svingningene ved å ha 100 % eksponering mot aksjemarkedet blir for store. ODIN Horisont er et kombinasjonsfond som plasserer 75 %i ODIN Aksje og 25 % i ODIN Rente. Du skal også her føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Dette fondet passer for deg som ønsker noe lavere svingninger en ren aksjefondsparing, og aksepterer at dette fondet gir noe lavere avkastning.

  Les mer og kjøp ODIN Horisont her

  ODIN Flex anbefaler vi for deg som skal spare lenge, men som blir ukomfortabel i perioder hvor finansmarkedene svinger. ODIN Flex er et kombinasjonsfond som plasserer 50 % i ODIN Aksje og 50 % i ODIN Rente. Fondet passer for deg som ønsker høyere avkastning enn banksparing over tid, men som samtidig ikke ønsker å utsette deg for store svingninger i løpet av spare- og investeringsperioden.

  Les mer og kjøp ODIN Flex her

  ODIN Konservativ anbefaler vi for deg som skal sitte lenge, men som ikke ønsker at pengene dine skal svinge noe særlig i verdi i løpet av spare- og investeringsperioden. Du må derfor også akseptere en lavere forventet avkastning, men likevel en høyere avkasting enn det du får på bankkonto. ODIN Konservativ er et kombinasjonsfond som plasserer 25 % i ODIN Aksje og 75 % i ODIN Rente. Også her skal du føle deg trygg på at du til enhver tid er plassert i de fondene som ODIN anbefaler. Grunnet fondets lave svingninger kan dette være et alternativ for kortere plasseringer (fra tre til fem år).

  Les mer og kjøp ODIN Konservativ her

  ODIN Rente er et «fond i fond» bestående av et utvalg av ODINs rentefond. Dette fondet passer for deg som vil ha et alternativ til banksparing og som behøver et plasseringsalternativ med meget lave svingninger.

  Les mer og kjøp ODIN Rente her

  Er du fortsatt usikker på hva du skal velge og hva som passer best for akkurat deg, så kan du bruke vårt Fondssenter som sparringspartner. Ring oss på telefon 24 00 48 04

Kostnader

 • Det koster ikke noe å kjøpe fond, du betaler kun et forvaltningshonorar i året. Her kan du se hva det koster per enkelt fond. Det er ulike årlige kostnader basert på hvilket beløp du velger å investere.

 • Det koster ikke noe å bytte fond, men innløsning i forbindelse med et bytte blir ansett som en skattemessig realisasjon. FIFU-prinsippet benyttes ved salg/bytte av andeler. Først inn, først ut betyr at de først kjøpte andelene selges/byttes først.

 • Det koster ikke noe å selge fond, men at du må skatte av gevinsten.

 • Forvaltningshonorarene varierer fra 0,2 – 1,5 prosent for våre fond. Du finner fondets forvaltningshonorar på hvert enkelt fonds landingsside. Se forvaltningshonoraret til de ulike fondene og fondsklassene her.

 • Uttrykket er en forkortelse for det forvaltnings- og administrasjonsgebyret som på daglig basis belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som forvalter og administrerer fondet. Dermed belastes det ikke deg som kunde og andelseier direkte, men av fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital. Og hvordan foregår dette i praksis? Jo;  Om fondet har 1 % i forvaltningshonorar så gjøres dette slik: Vi tar antall dager fondet er åpent i året og deler på selve honoraret. Da får vi prosenten vi tar ut av fondet som selskapets inntekt: 1/365 = 0,0027 % daglig av fondet.

   

 • Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd, og derfor ønsker vi å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse. Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd. Andelsklasser gir oss derfor muligheten til å være konkurransedyktige på pris og tilby lavere forvaltningshonorar til de som betaler mest.

  Fondene er delt inn i klassene A, B og C/F slik:

  Ved innskutt beløp fra 10 000 000 og over havner man i andelsklasse A

  Ved innskutt beløp fra 1 000 000 til 9 999 999 havner man i andelsklasse B

  Ved innskutt beløp fra 3 000 til 999 999 havner man i andelsklasse C/F

   

  Direktekunder av ODIN, altså at du eier fondsandelene dine direkte hos ODIN og ikke via annen leverandør, får andelsklassen F.
  Andelsklasse F har lavere forvaltningshonorar enn C-klassene.

   

  Fullstendig prisliste finner du her

   

   

   

Legitimasjonskontroll

 • Norske myndigheter har pålagt norske forvaltningsselskaper å kreve legitimasjon av nye andelseiere ved etablering av kundeforhold.

 • Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort. Eller du kan velge å benytte din Bank ID i ODIN Online.

  Last ned blanketter her

 • Med bekreftet kopi menes at legitimasjonsdokumentet er attestert av politi, domstol, kommunale- og statlige etater, finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, advokater eller to myndige personer.

  Dersom kopien bekreftes av to myndige personer, må bekreftelsen inneholde følgende; signaturer og tydelig navn i blokkbokstaver, dato og sted for bekreftelsen, fødselsnumre, kontaktdetaljer som telefon, e-post og bostedsadresse for hver av de to.

  Du kan også legge ved en faktura (strømregning f.eks) eller annet offentlig dokument som inneholder ditt navn og adresse. Da slipper du å bekrefte kopien som skildret ovenfor.

  Benytt skjema for «Bekreftelse – Rett kopi av id».

 • For mindreårige (under 18 år) er det begge barnets foreldre/foresatte som har disposisjonsrett over andelene og medfører at begge foreldrene/foresatte må legitimere seg overfor oss. Du kan legitimere deg her: https://info.odinfond.no/foresatte.

ODINs online tjenester

 • ODIN Online er vår nettbaserte handels- og kundekanal. Her kan du kjøpe, bytte og selge fond med BankID. Du kan også følge med på dine fonds beholdning og verdiutvikling til en hver tid. Du vil også motta beholdningsoppgaver, halvårsoppgaver og viktig informasjon her. Har du ikke vært inne i ODIN Online enda? Prøv her da vel: ODIN Online

  • Internet Explorer versjon 8 og nyere (win)
  • Firefox versjon 17 og nyere (win, mac, linux)
  • Opera versjon 12 og nyere (win, mac, linux)
  • Safari versjon 5 og nyere (mac)
  • Chrome versjon 24 og nyere (win)

  Kommer det noe nytt og populært så skal vi forsøke å bli kompatible så fort som mulig.

 • Opplever du at du ikke får logget inn? I de fleste tilfeller ligger utfordringen i innstillingene på maskinen/nettleseren eller i Bank ID.

  Sjekk først om du har valgt korrekt BankID. Du kan velge mellom «BankID på mobil» og «BankID». Forskjellen her er at BankID’ener integrert i din mobiltelefon eller om du benytter engangskodebrikke/engangskode-app.

  Du kan teste både din bank ID og din datamaskin på Bank ID Norge sine nettsider. Her vil du få beskjed dersom noe ikke fungerer som det skal. Dersom samme problem oppstår der bør du kontakte din bank for å løse problemet med Bank ID (banken som utstedte din Bank ID). Det kan kanskje også være lurt å prøve en annen nettleser hvis problemet fortsetter.

  En annen kjent årsak er at du ikke har dine andeler liggende i vårt andelseierregister. Fordi det er vanlig å eie ODIN-fond via banken sin, Nordnet osv. Dermed er det dit du må logge på for å få tilgang til andelene dine. Du får samme avkastning ved å eie ODIN-andelene dine et annet sted, men da er det den andre tilbyderen som oppbevarer andelene og gir deg tilgang til de.

 • Internet Explorer 6.x & 7.x

  Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy /Tools» og deretter «Alternativer for Internett/Internet Options». Velg fanen: «Personvern/Privacy». Trykk deretter på knappen: «Avansert/ Advanced». Velg «Overstyr automatisk håndtering av cookies/Override automatic cookie handling» og velg «Tillat alltid økt-cookies/Always allow session cookies».

  Opera (Windows)Opera 8.xx og 9.xxx

  Klikk øverst i menylinjen på «Verktøy/Tools» og deretter på «Innstillinger/Preferences «Velg deretter gruppe «Informasjonskapsler/Cookies» og aktiver radioknappen for » Godta Informasjonskapsler/Accept cookies.

  Firefox (Windows)

  Velg «Verktøy/Tools» og «Innstillinger/Preferences» i menyen øverst. Velg ikonet «Personvern/ Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Firefox (Linux)

  Velg «Rediger/Edit» og «Innstillinger/Preferences» øverst i menyen. Velg ikonet «Personvern/ Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Firefox (MAC)

  Velg «Firefox» i menyen øverst og deretter «Valg». Velg ikonet «Personvern/Privacy» og sett hake ved «Tillat informasjonskapsler/Allow cookies».

  Safari (MAC)

  Velg «Safari» i menyen øverst og deretter «Valg».Velg ikonet «Sikkerhet/Security» og marker «Godta informasjonskapsler: Alltid/Accept cookies: Always».

 • Oppskrift for Internet Explorer:

  1. Velg «Internet options» under «Tools» øverst til høyre
  2. Under punktet «Browsing history» – klikk «Delete»
  3. Huk av for «Temporary Internet Files»
  4. Klikk «Delete»
  5. Lukk IE og forsøk på nytt.

  Oppskrift for Safari:

  1. Åpne opp Safari og fra Safari menyen velg ‘Empty Cache’.
  2. En tekstboks vill komme til syne og be om bekreftelse. Velg ‘Empty’.
  3. Lukk «Safari» og forsøk på nytt.

  Oppskrift for Safari på iPad og iPhone:

  1. Velg «Innstillinger» appen
  2. Scroll deg ned til du finner «Safari»
  3. Velg «Tøm logg»
  4. Forsøk www.odinfond.no på nytt og «Logg inn»
 • Slik kommer du i gang for å få tilgang til dine fond i appen:

  Last ned appen i appstore eller google play.

  Velg logg inn og benytt din BankID.

  Har du andelene dine direkte i nettbanken via SpareBank 1 (eller en annen tilbyder) så vil du ikke få synkronisert din beholdning i appen vår. Da må du se beholdningen i mobilbanken din. Men appen vår er likevel fin til å se oppdaterte kurser på alle våre fond, selv om man ikke ser egen beholdning.

 • – iOS (iPhone og iPad)
  – Android (Andorid telefoner)

Rentefond

 • Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende papirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Papirene er som regel utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper, og innebærer lav risiko. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond faller under kategorien rentefond.

 • Passer for deg som ønsker å oppnå best mulig rente på sparepengene dine, men vil helst ikke se de store svingningene på sparepengene dine. Passer også for deg som har en kortere tidshorisont på sparingen eller vil ha et alternativ til formuesbevaring.

 • ODIN har ett pengemarkedsfond, tre obligasjonsfond og to kredittfond:

  ODIN Likviditet er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Pengemarkedsfond har lavest risiko av alle typer verdipapirfond.

  ODIN Norsk Obligasjon er et fond som investerer i relativt korte rentebærende verdipapirer. Forskjellen mellom et pengemarkedsfond og et kort obligasjonsfond er at obligasjonsfondet kan investere i enkeltpapirer med rentebindingstid lengre enn ett år. ODIN Kort Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning over tid enn pengemarkedsfond.

  ODIN Europeisk Obligasjon er et fond som investerer i middels lange rentebærende verdipapirer utstedt i EØS-land. Jo lengre rentebærende papirer fondet kan investere i, desto høyere renterisiko. Høyere risiko betyr også høyere forventet avkastning over tid. Verdien av andelene vil svinge i verdi, men mindre enn i kombinasjonsfond og aksjefond. ODIN Europeisk Obligasjon forventes å gi noe høyere avkastning.

  ODIN Kreditt er et rentefond som primært investerer i norske og utenlandske kredittobligasjoner. Obligasjonene skal være utstedt av selskaper med offisiell kredittrating på BBB- eller høyere. Slike selskaper antas å ha en svært lav konkursrisiko. Inntil 20 prosent av porteføljen kan ha en lavere rating. Endringer i kredittverdighet på fondets investeringer og endringer i det generelle rentenivået påvirker fondets avkastning. ODIN Kreditt forventes å gi høyere avkastning over tid enn ordinære pengemarkeds- og obligasjonsfond.

  ODIN Sustainable Corporate Bond er et svenskregistrert obligasjonsfond. Fondet er et aktivt forvaltet og investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske foretaksobligasjoner. Fondet følger bestemte bærekraftskriterier og er et alternativ for de som ønsker å redusere karbonavtrykket på sine investeringer.

  ODIN Nordisk Kreditt er et aktivt forvaltet rentefond. Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd. Fondets investeringsstrategi er å velge enkeltpapirer i det norske markedet og papirer i EØS-land. Ved sammensetning av porteføljen skal det tas utgangpunkt i forholdet mellom risiko og forventet avkastning. Forvalter skal være balansert mellom å beskytte porteføljene mot verdifall og maksimere avkastning. Fondets innehav skal hovedsakelig avspeile selskapets investeringsstil som er verdiorientert, aktiv og langsiktig.

  Se alle våre rentefond.

Skatt

 • Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Litt forenklet kan man si at skjermingsfradraget er en kompensasjon for risikoen du tar på deg ved å være investert i aksjer. Med andre ord en liten påskjønnelse fra staten for at du bidrar aktivt inn i verdiskapningen i samfunnet.

  Skjermingsrenten multipliseres med et skjermingsgrunnlag (i utgangspunktet kostprisen du betalte for andelen). For hvert år du eier aksjefond, økes skjermingsfradraget. Skjermingen siste år legges til tidligere års skjerming. Altså akkumuleres skjermingsfradraget opp år etter år i de årene du står i fondet. Du kan ikke overføre skjerming til andre fond du eier. Dersom andelen du selger har lavere avkastning enn oppspart skjermingsfradrag, mister du differansen. Du må eie andelene den 31.12 for å få skjermingsfradrag for det aktuelle året. Du får altså ikke skjermingsfradrag for det året du selger andelene dine.

  Skjermingsfradraget beregnes med utgangspunkt i en skjermingsrente. Og skjermingsrenten beregnes av gjennomsnittlig 3 måneders rente på statskasseveksler. Dette er det Skattedirektoratet som gjør i januar hvert år.

 • RISK ble fjernet fra og med 2006 i forbindelse med innføring av den nye aksjonærmodellen. I en overgangsperiode på 10 år kan akkumulert RISK fremføres inntil andelene innløses. Andeler kjøpt etter 2006 vil kun beskattes etter de nye reglene med skjermingsfradrag (se egen definisjon). Slik har RISK vært: RISK står for Regulering av aksjens Inngangsverdi med endring i selskapets Skattlagte Kapital. Systemet skulle hindre at aksjonærene ble beskattet for kapital som allerede var beskattet i aksjeselskapet. RISK-regulering ble foretatt årlig, men fikk skattemessig betydning for andelseierne først det året andelene ble realisert.

 • 3.1.2 skattepliktig rente/avkastning

  Din skattepliktige rente/avkastning for året. Skattepliktig rente/avkastning er inkludert i markeds-/ligningsverdien. Posten inkluderer også avkastningen på de andeler som eventuelt er solgt i løpet av året.

  4.1.4 Ligningsverdi aksjefond

  Din ligningsverdi pr. 31.12.XX (100 % av markedsverdien)

  4.1.5 Ligningsverdi obligasjons- og pengemarkedsfond

  Din ligningsverdi pr. 31.12.

 • Realisasjonsbeløp – For aksjefond er dette innløsningsbeløpet, men har du solgt rentefond stemmer ikke dette beløpet med det du har fått utbetalt. I rentefond er den solgte rente/ avkastningen trukket fra. Rente/avkastningen er beregnet og oppgitt i årsoppgaven. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes.

  Justert inngangsverdi – For aksjefond er Risk og skjermingsfradrag inkludert. Aksjefond = kostpris +/- risk + skjermingsfradrag. For rentefond er den betalte rente/avkastning trukket fra. I denne oppgaven er det kun kursgevinst/tap som beregnes. Rentefond = kostpris – betalt avkastning.

  Gevinst/tap overføres til post 3.1.9/3.3.9 – Dette er kursgevinst eller tap.

 • Skatt for andelseiere med skatteplikt i Norge
  I 2023 er det 37,84 % (22 % x oppjusteringsfaktor på 1,72 = 37,84) kapitalskatt på andeler du har solgt med fortjeneste (eller byttet til et annet fond – gjelder ikke Aksjesparekonto(ASK), og 31,68 % fradrag på andeler du har solgt med tap. På renteinntekter er satsen 22 %.

  Fondsandelene inngår med 100 % av andelsverdien per 31.12. i skattemessig formuesberegning. Når skatt på solgte andeler i verdipapirfond beregnes, trekkes det fra et skjermingsfradrag for den perioden du har eid andelene. Ved salg av andeler utenfor ASK er det FIFO-prinsippet som blir lagt til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først. Dette håndteres automatisk av ODIN når du selger fond.

  For ASK selges alltid investert beløp ut først. Deretter selges det som er opptjent gevinst. Også her er skatten 37,84 %

  Formuesskatten vil bli beregnet ut fra 75 % av verdien du har i aksjer og aksjefond.

  Eier du kombinasjonsfond er det slik skatten beregnes
  Ved realisasjon legges gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og salgsåret til grunn. Dersom aksjeandelen i fondet er mer enn 80 %, beskattes all avkastning som aksjeinntekt. Er aksjeandelen i fondet mindre enn 20 %, beskattes all avkastning som renteinntekt. Dersom aksjeandelen er mellom 20 og 80 % splittes avkastningen forholdsmessig i en aksje- og rentedel.

  Skatt for andelseiere med skatteplikt utenfor Norge
  Andelseiere som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke skatteregler i sine respektive land.

 • Disse sendes ut fra Verdipapirsentralen innen utgangen av februar måned hvert år. Da har man god tid til å få oversikt før skattemeldingen kommer.

Sparing

 • Vi har opprettet vår egen kunnskapsblogg for at du skal kunne lære mer.

  Her går vi litt dypere, grundigere og litt bredere rundt sparing og investering, samt tips som gjør deg «rikere». Meningen er at man skal bli litt klokere på veien.

  Les og bli klok her

 • Små innskudd har gjerne samme kostnad for fondet som store innskudd, og derfor ønsker vi å tilby ulike forvaltningshonorarer basert på innskuddets størrelse. Tidligere måtte det opprettes egne fond for de ulike investorgrupper. Nå kan alle investorene eie i det samme fondet, men gjennom ulike andelsklasser. Den som har et stort innskudd betaler da lavere prosentvis forvaltningshonorar enn den som har et lite innskudd. Andelsklasser gir oss derfor muligheten til å være konkurransedyktige på pris og tilby lavere forvaltningshonorar til de som betaler mest.

  Fondene er delt inn i klassene A, B og C/F slik:

  Ved innskutt beløp fra 10 000 000 og over havner man i andelsklasse A

  Ved innskutt beløp fra 1 000 000 til 9 999 999 havner man i andelsklasse B

  Ved innskutt beløp fra 3 000 til 999 999 havner man i andelsklasse C/F

   

  Direktekunder av ODIN, altså at du eier fondsandelene dine direkte hos ODIN og ikke via annen leverandør, får andelsklassen F.
  Andelsklasse F har lavere forvaltningshonorar enn C-klassene.

   

  Fullstendig prisliste finner du her

   

   

   

 • Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Personopplysningene vi behandler mottar vi i hovedsak fra deg. Men noen ganger får vi også personopplysninger fra andre, slik som banken din og offentlige databaser (som for eksempel Folkeregisteret eller Brønnøysundregisteret).

  All informasjon om deg lagres i et strukturert system i selskapets interne kunderegister.

  Under kan du lese mer om personopplysninger vi behandler:

  Identitetsinformasjon

  Opplysninger om din identitet, som navn, fødselsnummer, statsborgerskap, fødeland og legitimasjonsdokument (inkludert bilde). Denne informasjonen får vi direkte fra deg. For eksempel gjennom en kjøpsprosess i ett eller flere av våre fond, eller ved oppslag mot offentlige registre som Folkeregisteret.

  Kontaktinformasjon

  Opplysninger som gjør at vi kan ha dialog med deg, slik som adresse, telefonnummer og epostadresse. Denne informasjonen får vi direkte fra deg, eller ved oppslag mot offentlige registre.

  Transaksjonsinformasjon

  Informasjon om transaksjoner knyttet til kundeforholdet ditt, som beløp og tidspunkt for betaling. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

  Kontoinformasjon

  Informasjon om din konto der fondene dine er plassert, inkludert beholdning og portefølje. Vi behandler i tillegg informasjon om bankkonti som har blitt benyttet til inn- eller utbetaling, samt informasjon om kontotilhørighet. Denne informasjonen henter vi direkte fra deg, og ved oppslag mot konto og adresseregisteret (KAR).

  Kundeinformasjon

  Opplysninger som kan være nødvendig for å opprette, vedlikeholde eller avslutte kundeforholdet. For eksempel preferanser med hensyn til kommunikasjonskanal, samtykker og reservasjoner. Dersom du henvender deg til våre rådgivere eller fondssenter noteres dette i et fritekstfelt på ditt kundeforhold, slik at vi har oversikt over kontakten vår med deg. Vi lagrer også opplysninger om e-postkorrespondanse, chat og annen kommunikasjon vi har med deg.

  Lydopptak

  Vi behandler opptak av telefonsamtaler som du har med vårt fondssenter og våre forvaltere. Du blir varslet om at samtalen blir tatt opp før opptaket starter.

  Informasjon om andre

  Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold med oss, slik som disponenter og givere.

  Logger

  Opplysninger om din aktivitet i våre applikasjoner. Dette genereres gjennom din aktivitet og bruk av våre tjenester.

  Nettinformasjon

  Opplysninger om besøk på våre nettsteder www.odinonline.com, www.odinfond.no og alle tilhørende sider (underdomener), gjennom informasjonskapsler på nettsidene. Informasjonen er anonymisert med mindre du logger deg inn eller for øvrig skriver inn din identitet på nettsiden.

  Informasjonskapsler/cookies

  Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn nettinformasjon på våre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler ved å klikke her.

  Personopplysninger vi samler inn fra tredjeparter

  I tillegg til personopplysningene hentet fra deg og Folkeregisteret som nevnt ovenfor henter vi også inn informasjon fra andre offentlige kilder, som Brønnøysundregisteret og kriminalitetsbekjempende myndigheter i anledning kundekontroll etter hvitvaskings- og finansavtale regelverket. Videre behandler vi sanksjonslister som føres av norske myndigheter, internasjonale organisasjoner som EU og FN, samt registre som føres av andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om for eksempel reelle rettighetshavere.

 • Formålet med vår bruk av personopplysninger er i første rekke å oppfylle de forpliktelser som vi har ovenfor deg som kunde.

  Vi benytter også opplysninger for å samle statistikk som kan bidra i videreutvikling av både brukeropplevelse og innhold i våre kanaler.

  I tillegg benytter vi personopplysninger til følgende formål:

  Kundeadministrasjon

  Vi bruker dine personopplysninger for å oppfylle vår avtale med deg. Det inkluderer å gjennomføre transaksjoner på dine konti, svare på henvendelser fra deg og på andre måter administrere kundeforholdet ditt.

  I løpet av kundeforholdet ditt oppdaterer vi jevnlig adressen din mot Folkeregisteret for å sikre at vi har riktig informasjon om deg. Du kan se hvilken adresse vi til enhver tid har registrert på deg ved å logge deg inn på www.odinonline.com.

  Kundeoppfølging og markedsføring

  Vi bruker dine personopplysninger til oppfølging av ditt kundeforhold og markedsføring. For dette formålet benytter vi identitetsinformasjon, kontaktinformasjon og informasjon om ditt kunde forhold. Vi dokumenterer denne kommunikasjon med deg som potensiell kunde/kunde, som f.eks. e-post, chat, telefon og eventuelle møter som du har hatt med våre rådgivere. Du kan når som helst velge å melde deg av slik kommunikasjon med ODIN ved å klikke “oppdater e-postinstillingene” i e-postene du mottar fra oss.

  Kundeoppfølging og markedsføring er begrunnet i vår legitime interesse i å tilby relevant informasjon til deg som kunde.

  Data som brukes til statistikk og analyse anonymiseres alltid når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, gjør vi ulike tiltak for å maskere opplysningene vi bruker for å ivareta ditt personvern.

  Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

  Vi behandler nettdata for å identifisere datamaskinen eller den mobile enheten som du bruker for å få tilgang til våre elektroniske tjenester. Dette er begrunnet i vår berettigede interesse i å verifisere deg som kunde og for å ivareta din sikkerhet.

  Tekniske logger

  Identifiserende informasjon slik som IP-adresse lagres kun i tekniske logger og benyttes kun til tekniske formål, slik som forbedring av teknisk oppsett.

  Følgende steder logges personopplysninger:

  • I brannmur: Tidsstempel, kilde ip, kilde port, destinasjon ip og  port for alle besøkende.
  • I backup av logger, som lagres separat, inngår de samme personopplysninger som i brannmurloggen. Oppbevares så lenge det er hensiktsmessig for tjenesten.

  Logger lagres i Norge hos ODIN Forvaltning AS. Ved mistanke om kriminelle handlinger vil denne informasjonen kunne bli benyttet til nærmere undersøkelser eller i en anmeldelse. Det vil ikke bli utlevert personopplysninger til andre parter uten at vedkommende som spør har en rettslig kjennelse eller hjemmel i lov for utleveringen.

  Vi bruker også informasjonskapsler/cookies, som du kan lese mer om her.

  Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

  Vi bruker opplysninger om deg for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere eventuelt bedrageri og andre straffbare handlinger rettet mot deg, andre kunder eller oss (inkludert hvitvaskingsmeldinger). I tillegg gjør vi det for å forebygge og avdekke eventuelle transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorfinansiering. Dette gjør vi fordi vi er pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven, samt å foreta legitimasjonskontroll av alle våre kunder. Vi er også pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Opplysningene vil bli innhentet fra, og kan bli utlevert til, andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

  Lydopptak av telefonsamtaler

  Vi gjør opptak av telefonsamtaler med vårt fondssenter og forvaltere. Før samtalen starter vil du få beskjed om dette. ODIN er pliktig etter verdipapirhandelloven til å gjøre lydopptak av alle samtaler i tilknytning til våre investeringstjenester og tilknyttede tjenester.

  Tilrettelegging

  Vi bruker informasjonskapsler og nettinformasjon for å gjøre analyse, personlig tilpasning av våre nettsteder og å yte kundeservice. Ved å benytte informasjonskapsler kan vi gjøre det enklere for deg å ta med informasjonen din videre, gjenkjenne besøk fra returnerende brukere og registrere generell statistikk om hvordan våre tjenester blir brukt.

  Vi benytter også Google Analytics til trafikkanalyse på våre nettsteder. Dette er begrunnet i vår legitime interesse å forbedre og utvikle nettsidene våre. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden, Google Analytics reservasjon. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

  Logging

  Vi logger din aktivitet i «Min Profil» og ODIN Online for å kunne spore tilbake til hvilke endringer som er gjort og av hvem. Formålet med å logge endringene er for å avdekke sikkerhetsbrudd eller dersom det er en feil i systemene.

  Kvalitetssikring og klagebehandling

  ODIN er pålagt av Finanstilsynets retningslinjer til å gjennomføre kvalitetskontroller. Formålet med kontrollene er å sikre at våre ansatte følger lover, regler og interne retningslinjer. For å kunne utføre slike kontroller må vi i enkelte tilfeller behandle personopplysninger, for eksempel ved å lytte til lydopptak eller behandle klager eller andre henvendelser fra kunder. 

  Ved eskalerte kundeklager eller rettslige tvister behandler vi de personopplysningene som er nødvendige for å svare på henvendelsen eller følge opp et rettskrav eller en tvist.

  Testing

  Vi arbeider stadig med utvikling av våre applikasjoner og systemer for å optimalisere våre systemer, produkter og tjenester. I siste fase før lansering av viktige systemendringer kan vi være nødt til å bruke personopplysninger i testingen for å være sikre på at løsningen fungerer som den skal. Som hovedregel brukes anonymiserte data for slike formål, men i noen tilfeller bruker vi pseudonymiserte personopplysninger. Med pseudonymiserte personopplysninger menes at vi har byttet ut din identitetsinformasjon og kontaktinformasjon med fiktive datapunkter, men beholdt den øvrige informasjonen. Dette betyr at de som gjennomfører testingen ikke kan se hvilke individer testdataene gjelder, men det er i prinsippet mulig for eier av databasen å finne tilbake til dette. 

  Adgangen til å bruke personopplysninger for testformål begrunnes i vår legitime interesse i å sørge for at våre systemer fungerer trygt og sikkert for våre brukere. Testdata lagres på egne områder med svært begrenset tilgang.

  IT administrasjon

  Drift, feilretting, feilsøking og administrasjon av våre IT-systemer og applikasjoner kan i visse tilfeller føre til behandling av personopplysninger. Denne behandlingen er begrunnet i vår legitime interesse i å vedlikeholde våre informasjonssystemer, samt for å kunne levere tjenester til deg. Videre vil gjennomføring av sletting, retting/korrigering og anonymisering av personopplysninger når dette er påkrevet medføre en behandling av personopplysninger. 

  Vi vil ikke bruke opplysninger om deg til andre formål uten å orientere deg i samsvar med lov. Vi kan imidlertid bruke anonymiserte opplysninger, f.eks. analyse og statistikk, til andre formål enn de som er nevnt over.

  Facebook

  For å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester har ODIN opprettet en Facebook side: https://www.facebook.com/odinfond.

  Dersom du følger eller liker vår Facebook-side kan ODIN se noe grunnleggende informasjon om deg, slik som navn, kjønn, hvilke innlegg du har likt, innlegg du har publisert på vår side (eller hvor vi er tagget i øvrige innlegg) eller meldinger du har sendt oss på Facebook. Vi bruker denne informasjonen til å svare på henvendelser fra deg. Dette gjør vi med grunnlag i vår legitime interesse i å følge opp henvendelser jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6(1)(f). Vi verken deler, lagrer eller bruker dine personopplysninger fra Facebook-siden til noe annet formål, og du kan slutte å følge vår Facebook-side når som helst. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan gi ut taushetsbelagt informasjon på Facebook av sikkerhetsmessige årsaker, så dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold ber vi om at du kontakter fondssenteret vårt.

  ODIN mottar også statistikk fra Facebook gjennom bruk av en tjeneste som heter “Page Insights”, ofte kalt bare “Insights”. Denne tjenesten gir oss innsikt i hvordan besøkende bruker siden vår, hvilke innlegg som leses mest og lignende. Statistikken gir oss også informasjon om hvem brukerne av siden er ved å gi informasjon om kjønn, alder, geografisk område m.m. All statistikken vi mottar fra Insights-tjenesten er aggregert og anonymisert slik at vi ikke kan koble informasjonen til enkeltpersoner. Facebook har imidlertid tilgang til informasjonen på enkeltpersonnivå når de utarbeider den statistikken de leverer til Insights-tjenesten. I følge en avgjørelse fra EU-domstolen er derfor Facebook og ODIN felles ansvarlige for å sørge for at dine personvernrettigheter ivaretas i forbindelse med bruk av Insights-tjenesten.

  I henhold til kontrakten mellom Facebook og ODIN for bruk av Insights-tjenesten har Facebook hovedansvaret for å ivareta dine rettigheter i og med at det er Facebook som samler inn de relevante dataene og behandler disse for å lage aggregert statistikk. Facebook må derfor gi deg nødvendig informasjon om sin behandling, dine rettigheter og muligheten til å klage. Kortversjonen av hvordan dette er bygget opp finner du her. For mer informasjon om Insights, inkludert hvordan de bruker informasjonskapsler (cookies), se her

  ODIN bruker den aggregerte statistikken vi mottar gjennom Insights-tjenesten med grunnlag i vår berettigede interesse i å forstå hvem som bruker Facebook-siden vår, slik at vi kan tilpasse innholdet vårt deretter og forbedre tjenestene våre, jf. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6(1)(f). Du kan når som helst slutte å følge eller like vår Facebook-side og/eller slette eventuelle informasjonskapsler (cookies) som er lagret på din PC, nettbrett eller mobil dersom du ikke ønsker å være en del av datagrunnlaget for den aggregerte statistikken.

  Dersom du ønsker å klage på vår bruk av Insights kan du ta kontakt med vår personvernsansvarlig (se odinfond.no/personvern under «Kontakt» for mer informasjon) eller Datatilsynet. Vi gjør oppmerksom på at det er det Irske datatilsynet som er ansvarlig for Facebooks behandling av personopplysninger, men det norske Datatilsynet kan hjelpe deg med å oversende din klage til rett instans.

 • Vi vil aldri utlevere dine personopplysninger til andre, med mindre det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, du har samtykket til utleveringen eller det foreligger et rettslig grunnlag for utlevering.

  Hvis det er tillatt etter lovgivningen, og vår taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan vi utlevere opplysninger om deg til andre banker, finansforetak og samarbeidspartnere med bakgrunn i vår legitime interesse i å forebygge eller avdekke straffbare handlinger. For eksempel ved forsøk på svindel. Vi vil i så fall sørge for at opplysningene kun utleveres for bruk innenfor de formål som er angitt i denne personvernerklæringen.

  Lovbestemt utlevering

  Vi kan utlevere opplysninger om deg til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Eksempler på slik utlevering er til skatteetaten, NAV og politiet.

  Til leverandører og samarbeidspartnere

  Vi kan utlevere opplysninger om deg til leverandører og andre selskap der det er nødvendig for å yte våre tjenester og for å administrere ditt kundeforhold hos oss eller hos samarbeidspartneren, blant annet for å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte.

  Dette er våre viktigste kategorier av leverandører og samarbeidspartnere:

  IT-systemer, administrasjon og vedlikehold

  Vi bruker leverandører til å levere infrastruktur, systemutvikling og tekniske driftstjenester. De største leverandørene er:

  Genus AS: Utviklings- og drift av andelseierregister og kundesystem

  Hubspot Incorporated: Drift av kjernesystem for oppfølging av eksisterende og potensielle kunder, e-postutsendelser og markedsføring.

  Telenor: Telefonisystem

  GuardRec: Løsning for opptak og lagring av telefonsamtaler

  Knowit AS: Utviklings- og driftstjenester for interne applikasjoner og nettsider

  Signicat AS: E-signeringstjenester og arkivering av digitale objekter

  Scrive AS: Digital e-signeringsløsning

  Vi benytter også andre eksterne leverandører til transaksjon løyper, systemutvikling og systemvedlikehold.

  Markedsføring og nettstedsanalyse

  Analyse

  Vi benytter Google Analytics og Hotjar for å analysere hvordan de besøkende benytter nettstedet vårt. På bakgrunn av dette gjør vi forbedringer og forsøker å tilrettelegge nettstedet best mulig. Dataen som blir samlet aggregeres, og er ikke koblet til enkeltbrukere. Det er ikke mulig for oss å spore hvem besøkeren er, men det er for eksempel mulig å se at den samme besøkeren besøker nettstedet to ganger.

  Google Analytics benyttes kun sammen med Google Ads for de besøkende som tillater markedsføringsscript/cookies. For andre besøkende, benyttes kun analysefunksjonene.

  Markedsføring

  Vi benytter Facebook, Adform og Google Ad som annonseplattform. Plattformene viser annonser, og registrerer statistikk som antall visninger og klikk på annonser for å gi deg tilpassede markedsføringskampanjer. Data brukes også for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper og for å gjøre henvendelser til kunder som har vært på ODINs nettsider og som fyller bestemte kriterier. Plattformene samler ikke personlig identifiserbare data fra ditt besøk aller dine annonsevisninger.

  Hubspot benyttes som verktøy for kundedialog og logger handlinger på ODIN sine nettsteder, dersom du har samtykket til dette. Data registrert i Hubspot vil være knyttet til den enkelte bruker, for de brukere som er kunde av ODIN eller har registrert seg via et skjema (F.eks. påmeldt en epostliste, ønsker å bli kontaktet av en rådgiver, meldt seg på et webinar). 

  Du kan som bruker og kunde når som helst takke nei til å bli registrert av våre verktøy for markedsføring. Dette vil dog ikke hindre at du ser annonser fra ODIN på andre nettsteder. Disse vil da være generelle, og ikke tilpasset deg som kunde.

  Det benyttes både første- og tredjeparts informasjonskapsler i disse tjenestene, se oversikten over informasjonskapsler.

  Utlevering til utlandet

  ODIN bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å drifte våre IT-applikasjoner. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med disse leverandørene. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til.

  Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel USA, slik som Google Analytics og Hubspot. I slike tilfeller benytter selskapene Standard Contractual Clauses (SCC). Det vil si at de er underlagt regler som beskytter dataene dine for overføring og lagring på lik linje som om dataene hadde vært lagret i Europa. Dette er for å sikre at personvernet og rettighetene til våre kunder er godt ivaretatt, jf. GDPR art. 45-47.

  Her kan du lese mer om overføring av personopplysninger til utlandet og krav til sikkerhet [Link til Datatilsynet]

 • Vi lagrer opplysninger om deg kun så lenge det er nødvendig for de formål opplysningene ble innsamlet for.

  Når alle våre forpliktelser etter avtalen, enten overfor deg eller offentlige myndigheter, er møtt sletter eller anonymiserer vi alle personopplysninger.

  Anonymisering betyr at vi fjerner alle opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson med rimelige hjelpemidler.

  Som hovedregel lagrer vi personopplysninger i disse periodene:

  Identitetsinformasjon

  Opplysninger om din identitet oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22.

  Kontaktinformasjon

  Opplysninger om slik som adresse oppbevares i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven § 22. Opplysninger slik som telefonnummer og epostadresse lagres i opp til fem år etter at kundeforholdet er avsluttet, du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet er opphørt.

  Transaksjonsinformasjon

  Opplysninger og transaksjoner, kopi av avtaledokumentasjon og korrespondanse med kunder angående en transaksjon oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

  Kontoinformasjon

  Kontospesifikasjoner oppbevares i fem år i henhold til kravene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Informasjon om bankkonto og bankkontotilhørighet oppbevares i fem år etter kundeforholdet er avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

  Lydopptak

  Lydopptak av samtaler med rådgiver/fondssenter og forvaltere lagres i minst fem år fra opptaket er gjort i henhold til verdipapirhandelloven.

  Informasjon om andre

  Opplysninger om andre personer som har tilknytning til ditt kundeforhold hos oss, f.eks. disponenter og givere, lagres i fem år fra transaksjonen ble gjennomført eller disponentforholdet ble avsluttet i henhold til hvitvaskingsloven §22.

  Forebygging av straffbare handlinger

  Personopplysninger som behandles som ledd i å forebygge og avdekke straffbare handlinger oppbevares i fem år etter avslutning av kundeforholdet i henhold til hvitvaskingsloven §22. For åpne saker knyttet til mistanke om straffbare handlinger vil opplysningene lagres frem til behandlingen av saken er avsluttet internt og hos relevante myndigheter (for eksempel Økokrim).

  Svindel

  Informasjon knyttet til svindel og misligheter oppbevares i ti år.

  Markedsføringsinformasjon

  Personopplysninger innhentet i forbindelse med markedsføring slettes så snart som mulig etter at du har meldt deg av og senest innen tre måneder. Dersom du reserverer deg mot markedsføring fra oss sletter vi markedsføringsinformasjon og kundeprofiler umiddelbart.

  Annen informasjon og øvrig kundedialog blir lagret i opp til fem år etter kundeforholdet er avsluttet. Du har rett til å kreve at denne informasjonen slettes så snart kundeforholdet et opphørt. Vår erfaring er imidlertid at kunder ofte kommer tilbake til oss med spørsmål om sitt kundeforhold i løpet av de første årene etter at kundeforholdet er avsluttet.

 • Rett til innsyn

  Du har rett til å få detaljert informasjon om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Denne informasjonen finner du under «Min profil» ved å logge deg inn i ODIN Online

  Du har også rett til å få utlevert en kopi av opplysninger som vi har om deg.

  Merk at innsynsretten ikke gir deg rett til innsyn i opplysninger om andre enn deg selv. Hvis du ber om opplysninger som inneholder slik informasjon vil vi redigere bort andres navn og personopplysninger. Vi gir heller ikke innsyn i våre forretningshemmeligheter eller dokumenter ment kun for intern saksforberedelse.

  Rett til korrigering

  Dette betyr at vi oppdaterer opplysninger om deg og retter eventuelle feilaktige opplysninger. Vi ønsker å behandle opplysninger som er korrekte og oppdaterte om deg, så ta kontakt med oss dersom du oppdager at opplysningene vi har er feil.

  Rett til sletting

  Du kan kreve at vi sletter opplysninger om deg som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare. Som beskrevet over lagrer vi opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes automatisk når vi ikke lenger har forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Merk at du ikke kan kreve at vi sletter opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter gjeldende regelverk, for eksempel etter hvitvaskingsloven eller bokføringsloven. 

  Rett til å protestere

  Du har rett til å kreve at vi ikke lenger bruker opplysninger om deg der dette er basert på en legitim interesse, med mindre vår interesse i behandlingen veier tyngre enn dine interesser. Etter denne bestemmelsen har du også rett til å motsette deg direkte markedsføring, hvilket også følger av markedsføringsloven. Dette kan du enkelt administrere selv under «Min profil» i ODIN Online eller ved å klikke “oppdater e-postinnstillingene” i e-poster du mottar  fra oss.

  Rett til begrenset behandling

  Dette innebærer at vi begrenser hvordan vi bruker opplysninger om deg mens en klage er under behandling.

  Hvordan du kan utøve dine rettigheter

  Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet ovenfor kan du benytte vårt kontaktskjema eller sende en e-post til innsyn@odinfond.no. Merk at e-post anses å være en usikret kanal, så vi anbefaler deg om å ikke sende oss konfidensiell informasjon på e-post. Vi anbefaler deg derfor å bruke vårt kontaktskjema når du er logget inn i ODIN Online, da det er en kryptert og sikker måte å kommunisere med oss på. Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager. Dersom vi ser at saksbehandlingstiden blir lenger enn 30 dager gir vi deg beskjed om det.

  Hvis du har gitt oss samtykke til at å behandle dine personopplysninger, kan du trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss eller ved å justere dine samtykker under “min profil” i ODIN Online. 

  Hvis du mener at vi bryter personvernregelverket eller ikke er fornøyd med vår behandling av din henvendelse kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å først ta kontakt med oss, slik at vi kan gi svar og avklare eventuelle misforståelser.

  Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger.

 • I enkelte tilfeller er vi avhengig av ditt samtykke for å kunne behandle dine personopplysninger. Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker under «min profil» i ODIN Online eller ved å kontakte vårt kundesenter.

  Dersom du har gitt samtykke til lagring av chat-dialog med oss, kan du enkelt trekke denne tilbake ved å skru av markedsførings-cookies her.

  Ønsker du ikke lenger å motta nyhetsbrev fra oss kan du klikke “oppdater e-postinnstillingene” i e-poster du mottar  fra oss. 

 • Usikret e-post anses ikke som en sikker kommunikasjonskanal. Norske banker og finansinstitusjoner vil aldri be deg om å oppgi personlig informasjon, passord, eller kontoinformasjon over usikret e-post.

  Ta kontakt om noe virker unormalt

  • Ser du noe unormalt ved innloggingsbildet eller du mottar en sms eller e-post fra oss som virker mistenkelig, kontakt oss umiddelbart
  • Oppdager du transaksjoner du ikke vedkjenner deg, ta kontakt med oss

  Scrive

  ODIN benytter Scrive til elektronisk utfylling av skjemaer som kundeetablering, kjøp og salg av andeler. Avhengig av hvilket skjema du ønsker å fylle ut kan du bli bedt om å fylle ut personopplysninger som navn, fødsels- og personnummer og bankkontonummer. Skjemaene blir utsendt fra ODIN på forespørsel og er personlige. Ved utsendelse av et slikt skjema vil du motta en epost med en link til ditt personlige skjema fra noreply@scrive.com. Dersom du har mottatt en epost fra denne adressen og ikke nylig har vært i kontakt med ODIN, ta kontakt med oss umiddelbart.

  Tenk Før du klikker

  Sensitiv informasjon som for eksempel fødselsnummer eller bankkontonummer skal aldri oppgis på

  • usikret e-post
  • usikre sider

  Dette gjelder selv om du blir bedt om å gjøre det. Vær varsom dersom det uventet dukker opp på vinduer eller dialogbokser som ber om sensitiv informasjon.

  Vær på vakt når du besøker nettsteder som behandler sensitiv informasjon eller krever personlig innlogging. I stedet for å klikke på en link som noen har sendt deg, bør du bruke personlige bokmerker eller skrive adressen inn selv i adressefeltet. Linker kan være kamuflerte, ved å fremstå som velkjente og ufarlige, men bringe deg inn på uønskede nettsteder.

  Mer informasjon om nettsikkerhet finner du her

  1.   Mer informasjon og råd om sikker bruk av internett finner du på nettvett.no
  2.   Mer informasjon om hvordan du kan forebygge ID-tyveri finner du på nettvett.no/id-tyveri/
  3.   På slettmeg.no finner du informasjon om hvordan du kan slette dine opplysninger fra ulike programmer og applikasjoner.

   

 • Når du besøker vårt nettsted lagres informasjonskapsler (cookies) på din enhet. Enkelte informasjonskapsler samtykker du til ved å tillate informasjonskapsler i din nettleser, mens andre må du aktivt samtykke til. Du kan når som helst justere hvilke informasjonskapsler som benyttes gjennom vårt kontrollpanel eller gjennom innstillinger i din nettleser.

  Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår cookieerklæring

 • Behandlingsansvarlig er ODIN Forvaltning AS, ved daglig leder. Du kan ringe vårt kundesenter på telefon 24 00 48 04 dersom du har spørsmål om ditt kundeforhold, ønsker å endre dine personverninnstillinger, reservere deg mot markedsføring, trekke tilbake samtykker eller be om mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

  Vår personvernsansvarlig (Data Protection Officer) kan kontaktes ved å sende en e-post til innsyn@odinfond.no.