Tidsfrister for kjøp og salg av ODIN fond via SpareBank 1 sin nominee løsning

For fond fra ODIN blir kursfastsettelsen ved innløsning av andeler i fond med internasjonale verdipapirer og rentefond normalt påfølgende dag dersom innløsning er mottatt innen kl. 09.45.

For fond med norske mandater blir kursfastsettelse samme dag.

For øvrige fond blir kursfastsettelsen ved innløsning av andeler i fond med internasjonale verdipapirer og rentefond normalt to dager senere etter cut-off.

Vår cut-off, når ordrer sendes til forvalter, kan være avvikende fra forvalternes egne cut-offer, og dermed vil kursfastsettelsen kunne variere rundt normalen med pluss/minus en dag.