Svingprising

Svingprising er en mekanisme som sikrer at du som sparer og investerer i fond, ikke skal betale når andre kjøper og selger andeler i ditt fond. Effekten er enkelt forklart at de som selger eller kjøper må betale for kostnaden knyttet til handelen.

Andelsverdien justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt terskel av fondets forvaltningskapital.

Terskelen for å justere andelsverdien er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet vil gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader.

Svingfaktoren for det enkelt fond beregnes basert på gjennomsnittlige historiske transaksjonskostnader og evalueres regelmessig.

Maksimal svingfaktor for netto tegning og netto innløsning er 1,00%.

Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes forenings bransjestandard om tegning og innløsning, som er tilgjengelig på www.vff.no

 

Tabellen under viser hvilke fond i ODIN som praktiserer svingprising og hvilke svingfaktorer som per dags dato er gjeldende.

 

Fond

Svingfaktor OPP

Svingfaktor NED

SpareBank 1 Norge

0,12 %

0,12 %

SpareBank 1 Utbytte

0,13 %

0,12 %

SpareBank 1 Verden

0,14 %

0,12 %

SR-Bank 80

0,10 %

0,08 %

SR-Bank 50

0,11 %

0,10 %

SR-Bank 20

0,07 %

0,06 %

ODIN Nordisk Kreditt

0,19 %

0,19 %

ODIN Micro Cap

Maks 1 %

Maks 1 %