Slik gir du fond i julegave

I jakten på julegaver kan det være lurt å tenke fremover for ens kjære. Fond er enkelt, og gjerne en lønnsom julegave å gi .

Å gi fond i julegave er enkelt. Velg mellom å gjøre et engangskjøp eller starte en spareavtale. Med en spareavtale kan du gi fondsandeler i julegave til dine kjære hvert år.

Slik gir du fond i julegave hos ODIN

1. Gå til ODIN Online
2. Fyll inn detaljer om mottaker
3. Velg hvilket fond og beløp du ønsker å gi

Derfra følger du stegene til du er i mål, og har godkjent fondskjøpet.

Enklere blir det ikke.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte kundeservice på telefon 24 00 48 04 eller epost kundeservice@odinfond.no.

Slik unngår du Fylkesmannen

Hvis den du gir julegaven til er under 18 år, kan Fylkesmannen komme på banen.

I verste fall kan de sette pengene på en bankkonto. Det kan skje hvis fondet står i den mindreåriges navn, og dennes formue overstiger 2 G (199 176 kroner i 2019).

Heldigvis kan problematikken omgås med et “gavebrev”.

Gavebrev er nødvendig

I brevet skriver du at Fylkesmannen skal holdes utenfor forvaltningen av gaven, og at denne for eksempel skal forvaltes av barnets foreldre inntil han/hun fyller 18 år.

Eksempel på gavebrev:

«Jeg Ronny Sommer, født 17.05.1981, gir herved Leo Sommer kr 5.000,- i gave. Gaven og avkastningen av denne skal forvaltes av Henrik Henriksen frem til Leo blir 18 år. Den skal ikke forvaltes eller være underlagt Fylkesmannens tilsyn. Det skal ikke være regnskapsplikt for gaven ovenfor Fylkesmannen.

Gavebrevet er utstedt i to eksemplarer, ett til giver og ett til mottaker.

Rakkestad, 01.12.2018

Ronny Sommer»

Ønsker du å benytte gavebrev, må det være skriftlig og datert senest datoen gaven gis.

Gavebrevet må sendes ODIN innen rimelig tid

Husk å sende brevet til oss innen rimelig tid for at det skal bli registrert. Det betyr i praksis innen tidspunktet for overføring av gaven i ODIN Online.

Du kan sende gavebrevet til denne adressen:

ODIN Forvaltning AS
Postboks 1771 Vika
0122 Oslo

Alternativt kan du skanne brevet og sende det på epost til: kundeservice@odinfond.no