Peter Nygren

Peter har en Bachelor of Science i Business Administration, Economics and Statistics fra Stockholms universitetet.

Bakgrunn og erfaring

Peter er senioranalytiker i det svenske teamet – stasjonert i Stockholm. Han har arbeidet i ODIN siden august 2022.

Tidligere har Peter arbeidet som analytiker på AFA Försäkring, Kapitalförvaltningen i Stockholm der han var ansvarlig aksjeanalytiker for investeringer innenfor sektoren «konsumvarer» i Sverige og Europa. Før dette arbeidet han som analytiker på HUI, Handelns utredningsinstitut.