Hans Christian Bratterud

Hans Christian er utdannet økonom med spesialisering i finans, og jurist med spesialisering i M&A og kapitalmarkedsrett, fra Uppsala universitet. Hans Christian har flere års erfaring som finansanalytiker fra EY, Carnegie og DNB, og som privat investor.

Bakgrunn og erfaring

Hans Christian begynte som analytiker i ODIN i mars 2018, og er med i forvalterteamet vi har i Stockholm. Siden august 2020 har han vært medforvalter for ODIN Sverige og ODIN Small Cap. Han forvalter også ODIN Micro Cap. Hans Christian inngår i et forvalterteam sammen med Jonathan Schönbäck og Carolina Ahnemark.

Hans Christians hovedansvarsområde er svenske aksjer. Hans Christian har over seks års erfaring med finansiell analyse og verdivurdering i EY (Ernst & Young), Stockholm, senest som Senior Manager innen Transaction Advisory Services. Han har også jobbet i Carnegie, DNB Markets og Swedbank.