Hans Christian Bratterud

Hans Christian er utdannet økonom med spesialisering i finans, og jurist med spesialisering i M&A og kapitalmarkedsrett, fra Uppsala universitet. Hans Christian har flere års erfaring som finansanalytiker fra EY, Carnegie og DNB, og som privat investor.

Bakgrunn og erfaring

Hans Christian begynte som analytiker i ODIN i mars 2018, og han har kontor i Stockholm.

Hans Christians hovedansvarsområde er svenske aksjer, men han assisterer også ODINs øvrige nordiske og internasjonale aksjefondsforvaltning. Hans Christian har over seks års erfaring med finansiell analyse og verdivurdering i EY (Ernst & Young), Stockholm, senest som Senior Manager innen Transaction Advisory Services. Han har også jobbet i Carnegie, DNB Markets og Swedbank.