Carolina Ahnemark

Carolina har en bachelorgrad i økonomi og statistikk.

Forvalter disse fondene

Bakgrunn og erfaring

Carolina begynte i ODIN i oktober 2020. Hun startet som analytiker, men ble 1. juni 2023 porteføljeforvalter. Hun jobber i et team med forvalterne på ODINs kontor i Stockholm og er medforvalter for ODIN Micro Cap, ODIN Sverige og ODIN Small Cap.

Carolina har en bachelorgrad i økonomi og statistikk fra Göteborgs handelshøyskole. De tre siste årene har Carolina  jobbet som analytiker i Danske Bank med fokus på små selskaper og helsesektoren.