Bjørn Edvart Kristiansen

Bjørn E. Kristiansen er siviløkonom fra HHB/Nord universitetet, Bodø. Han har også gjennomført en renteanalytikerstudie om analyse og forvaltning av renteinstrumenter. Dette er et fordypningsstudium i finansielle emner fra Norske Finansanalytikeres Forening.

Bakgrunn og erfaring

Bjørn kom til ODIN i september 2019 da han tiltrådte som konstituert administrerende direktør.

Han har en lang karriere bak seg i SpareBank 1 SNN hvor han startet som banksjef for kapitalmarkedet i 1996. I perioden 2004 – 2010 var han adm. direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA før han ble direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Markets. Siden 2013 har Bjørn vært Daglig leder for SpareBank 1 Nord-Norges Pensjonskasse samtidig som han ledet strategiske prosjekter i banken fram til han begynte i ODIN.

I tillegg har han besittet en del styreverv.