Beate Bredesen

Beate Bredesen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og AFA fra Norges Handelshøyskole. I tillegg har hun studie «Digital transformasjon og bærekraft» fra NTNU.

Bakgrunn og erfaring

Beate har jobbet i ODIN siden november 2022, og er ansvarlig forvalter for SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Aksje og SpareBank 1 Indeks Global. I tillegg er hun en del av et forvalterteam som forvalter SpareBank 1 Norge Verdi og SpareBank 1 Utbytte.  Beate forvalter også, sammen med Mariann Stoltenberg Lind, SpareBank 1’s kombinasjonsfond.

Hun har erfaring fra finansmarkedet siden 1997. Tidligere har Beate jobbet som forvalter i SR-Forvaltning og Skagen. Før den tid jobbet hun som analytiker i Orkla sin investeringsavdeling.