Alexander Løes Nilsson

Alexander er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School med spesialisering i finans og regnskap.

Bakgrunn og erfaring

Alexander ble ansatt som analytiker på Norden-teamet i ODIN fra 1. januar 2021. Alexander ble 1. januar 2023 ansatt som forvalter, og gikk inn som medforvalter for ODIN Bærekraft fra samme dag. Han ble ansvarlig forvalter for fondet 01.06.2023.

Alexander er utdannet siviløkonom fra Copenhagen Business School med spesialisering i finans og regnskap.

Før ODIN jobbet han som analytiker i Holmen Fondsforvaltning med fokus på nordiske selskaper. Han har også over fire års erfaring fra transaksjonsrådgivning og revisjon fra EY og Deloitte.