Respekt for menneskerettigheter og arbeidet med åpenhetsloven

ODIN Forvaltning har etablert egen policy for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Policyen legger til grunn at selskapet gjennom all sin virksomhet skal bidra til bærekraftig utvikling, og jobbe systematisk med å sikre at ikke selskapet bidrar til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Det innebærer at selskapet ikke under noen omstendighet skal utøve virksomhet som strider med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vårt ansvar inkluderer å unngå og håndtere negative konsekvenser relatert til ansatte, menneskerettigheter, miljø, bestikkelser, forbrukere og selskapets styring, som kan forbindes til selskapets virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

Åpenhetsloven som trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 har bidratt til økt oppmerksomhet rundt dette temaet. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har forpliktet oss til å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir respektert gjennom vårt daglige virke. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er for oss relevant på flere måter som samfunnsaktør, arbeidsgiver og ved innkjøp av varer og tjenester. Internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er også en helt sentral del av ESG-vurderingene og bærekraftshensyn i investeringsprosessen. Dette utgjør selve kjernen av arbeidet med S’en i ESG. Våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning bygger på de viktigste internasjonale standardene for menneskerettigheter og retningslinjer for aktsomhetsvurderinger knyttet til ansvarlig næringsliv – UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Les redegjørelsen om våre aktsomhetsvurderinger relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her. 

Redegjørelsen utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven beskriver hvordan vi jobber for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre roller som arbeidsgiver, som innkjøper og som ansvarlig fondsforvalter.

Vi svarer også på henvendelser om aktsomhetsvurderingene i henhold til informasjonsplikten i åpenhetsloven.

For spørsmål om redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt compliance@odinfond.no.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.