Personvernregler

ODIN Forvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelser i personvernlovgivningen. Vi har taushetsplikt om det vi under vår virksomhet får kjennskap til om kundenes forhold med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift eller vi har mottatt skriftlig samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger.

Hva er personopplysninger

Med personopplysninger forstås all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, slik som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, personnummer, informasjon om bankkonto og verdipapirkonto. Vi oppbevarer og lagrer kundekorrespondanse, samt at vi tar lydopptak av telefonsamtaler med vårt kundesenter. Videre registrerer og oppbevarer vi informasjon om eventuelle verger, begunstigede eller andre personer med rettigheter til å disponere en kundes konto.

Informasjonen lagres i et strukturert system i selskapets interne kunderegister.

Formålet med personopplysningene

Vi kan bare samle inn personopplysninger for bestemte, legitime formål og opplysningene skal i utgangspunktet ikke brukes til noe annet enn det de er samlet inn for. Opplysningene skal ikke utleveres til andre, med mindre kunden har samtykket til utleveringen eller det foreligger annet rettslig grunnlag.

Formålet med opplysningene er å oppfylle avtaler med kunden og gi god service, oppfølging og ha kommunikasjon med kunden. Personopplysningene er også viktige for at vi skal kunne følge opp lovpålagte plikter og oppgaver mot myndighetene, som blant annet skatterapportering.

Vi er pålagt å rette eller slette opplysninger om kundene våre om de er mangelfulle, feilaktige eller unødvendige. Plikten til å slette opplysninger om kundeforhold etter personopplysningsloven kan i noen tilfeller være tidsbegrenset av annen lovgivning.

Trygg kommunikasjon med deg som kunde

Loven om håndtering av personopplysninger krever at vi legger til rette for trygg kommunikasjon med våre kunder. Det betyr at personnummer og kopi av legitimasjon ikke lenger skal sendes på usikrete epost.

Vi har derfor innført følgende:

Eksisterende kunder: Kunder som allerede har legitimert seg kan fortsatt bruke blankettene på odinfond.no. Her er personnummer fjernet, da man er registrert fra før. Blankettene kan sendes som fax eller vedlegg til epost, som før.

Vi anbefaler deg likevel å bruke online-løsningen i stedet.

Nye kunder: Er man ikke kunde fra før, kan man logge seg inn i vår online-løsning for å handle fond på en trygg måte. Har du ikke BankID, så er du velkommen til å kontakte kundeservice på tlf. 24 00 48 04, eller gjennom «send melding» skjemaet.

Informasjon og innsyn

Kundene har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert. Kundene kan kreve at uriktige eller unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Kundene har i tillegg rett til å be om innsyn i hvilke tiltak selskapet har for å sikre korrekt håndtering av kundeopplysningene.
Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

Informasjonssikkerhet

Kundeopplysningene oppbevares i intern database i ODIN Forvaltning og er sikret mot uatorisert tilgang, endring, ødeleggelse eller spredning. Vi fører løpende tilsyn med hvem av våre ansatte som er autorisert for tilgang til databasen, og søker å opprettholde gode administrative og tekniske tiltak for beskyttelse av opplysningene.