Orakelet fra Omaha

Warren Buffet har levert årlig avkastning på 20 % de siste 59 årene.

Børsene fortsetter å stige drevet av amerikanske IT aksjer og håp om rentekutt. Warren Buffett har levert årlig avkastning på 20 % de siste 59 årene. Dette har han gjort med fokus på langsiktig eierskap i gode selskaper, ikke helt ulikt ODIN-modellen.

Børsutviklingen i mai

Børsene steg i mai, godt hjulpet av amerikanske IT aksjer og fornyet tro på rentekutt i løpet av sommeren og høsten. Nasdaq indeksen i USA har ledet an i oppgangen med hele 7 % stigning i mai måned. Nvidia fortsetter sin himmelferd og har lagt på seg nesten 30 % denne måneden. Selskapet har hatt en årlig avkastning på 100 % de siste fem årene. Kursen er dermed 32 ganger høyere enn i 2019. Oslo Børs har også hatt en god måned med en oppgang på rundt 5 %. Et viktig bidrag til denne utviklingen er Kongsberg Gruppen, som snart begynner å ligne på «Norges Nvidia». Kursen har steget med ca 14 % bare i mai, og over 90 % så langt i år. Kongsberg Gruppen er overlegent den aksjen på Oslo Børs (OSEBX indeksen) som har gitt best avkastning både de siste 20 årene og de siste fem årene. Inntjeningen har også firedoblet seg bare på de siste fem årene. Kongsberg Gruppen har blitt det femte største selskapet på Oslo Børs, og er en av de største postene i ODIN Norge.

Den svenske Riksbanken ble den andre sentralbanken i Europa som senket rentene i år (etter Sveits). Det er første gang på åtte år at Riksbanken senker rentene. Dette kunne de gjøre etter at inflasjonen har falt ned mot 2 %, og med et lønnsoppgjør i Sverige som ble langt mer beskjedent enn det norske.

I begynnelsen av mai deltok flere av våre forvaltere på årsmøtet med Warren Buffett i Berkshire Hathaway. Årsmøtet blir gjerne beskrevet som «kapitalistenes Woodstock» med nesten 80 000 mennesker som hvert år valfarter til Nebraska for å høre på «Oraklet fra Omaha», som Buffett ofte blir kalt.

Hva kan vi lære av Warren Buffett
Warren Buffett er på mange måter gudfaren for kvalitetsforvaltning. Han har blitt en av verdens rikeste mennesker ved å investere langsiktig i gode selskaper. Siden 1965 har investeringsselskapet til Warren Buffett gitt en årlig avkastning på 20 %. Til sammenligning har den amerikanske børsen hatt en årlig avkastning på 10 %. På 59 år blir rentes rente effekten enorm. 100 dollar investert i 1965 hos Warren Buffett har blitt til over fire millioner dollar, mens 100 dollar investert i et indeksfond ville blitt til tretti tusen dollar i samme periode. Dette har Warren Buffett klart til tross for at han har vært bak indeksen i hele 20 av disse 59 årene. Hemmeligheten er først og fremst at Warren Buffett har gjort det vesentlig bedre enn børsene når de har falt. Gjennom å investere langsiktig i gode selskaper har han i stor grad også unngått store tap.

Buffett har ikke blitt mangemilliardær ved å forsøke å «time» markedet», men ved å investere langsiktig i gode selskaper. En slik investeringsstrategi har også vi i ODIN. I ODIN vil vi utelukkende eie selskaper som tilfredsstiller våre strenge krav til kvalitet og vi ønsker å eie disse selskapene lenge. Hvis det er to ting som kan ødelegge avkastningen over tid så må det være kortsiktighet og for høy risiko. På kort sikt er markedsbevegelser mer eller mindre tilfeldig, men i det lange løp er det en sterk sammenheng mellom avkastningen og prestasjonen til selskapene. Kanskje det aller viktigste er selskapenes egen avkastning på kapital. Hvis man har kjøpt et selskap til en fornuftig pris vil ofte kursen på lang sikt stige i takt med selskapets avkastning på kapital. Warren Buffett har klart å investere i selskaper som over tid har hatt rundt 20 % avkastning på kapitalen. Gjennomsnittselskapet på børsen har hatt betydelig dårligere avkastning på kapital. Det er så lett å bli påvirket av de utallige distraksjonene som frister i aksjemarkedet, men for langsiktige investorer bør fokuset hele tiden være på å være langsiktig investert i gode forretningsmodeller ledet av mennesker som forvalter dette utgangspunktet på en fornuftig måte.

Gjennom å ha strenge krav til hva slags selskaper vi skal investere i unngår vi som oftest de mest risikable selskapene. De aller dårligste investeringene gjøres  som regel i selskaper som er kraftig belånt og/eller ikke har en utprøvd forretningsmodell. Dette er selskaper vi aldri vil investere i. De selskapene vi i ODIN investerer i er sjeldent på topp eller bunn i enkeltår, men over tid er det ofte gode kvalitetsselskaper som har gitt aller best avkastning.

Vi skal fortsette å investere i Warren Buffetts «ånd», være tålmodige og forhåpentligvis få stor glede av renters rente-effekten i våre investeringer over tid.

 

Skrevet av Alexander Miller,
Investeringsdirektør aksjer

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.