ODIN Small Cap er endelig her

Vi lanserte aksjefondet ODIN Small Cap 28. januar. Fondet er aktivt forvaltet og investerer i nordiske småselskaper med fokus på bærekraft og kvalitet.

ODIN Small Cap ble lansert 28. januar i år, og er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i små nordiske selskaper av høy kvalitet og med en bærekraftig profil. Fondet forvaltes av den svenske stjerneforvalteren Jonathan Schönbäck (41), som kom til ODIN fra Handelsbanken i fjor høst, hvor han leverte imponerende forvaltningsresultater.

– Jonathan er en ekspert på nordiske aksjer. Han topper listene over de beste forvalterne i kategorien for Sverige fond de siste fem og ti årene. Som ansvarlig for selektiv konseptet i Handelsbanken utmerket han seg også med en disiplinert tilnærming til filosofi, forteller investeringsdirektør Vegard Søraunet.

Hvorfor nordiske småselskaper?

Norden er perfekt for småselskaper med internasjonale ambisjoner. Korrupsjonen er lav, levestandarden høy, eierstrukturen oversiktlig, og det er kultur for å satse utenlands.

– Vi ser stort potensiale for meravkastning i nordiske småselskaper, og spesielt de svenske. Sverige har det største investeringsuniverset av små selskaper i Norden, rundt 350 av 675 selskaper totalt. Det er derfor naturlig at ODIN Small Cap preges av dette, selv om det også blir flere selskaper fra Norge og Danmark, forklarer Schönbäck.

Han forteller videre at småselskaper ofte er mer fleksible og har et styre og eiere som sitter tett på driften. Slike mindre entreprenørdrevne selskaper kan derfor raskere ta beslutninger og skalere opp forretningsideen sin, og har derfor større potensiale for å kunne vokse.

Best avkastning i nordiske småselskaper

– Nordiske småselskaper har til sammen levert rundt 600 prosent høyere avkastning enn store nordiske selskaper og cirka 750 prosent bedre enn globale de siste tjue årene. Det viser hvilket potensiale som ligger her. Sammen med investeringsfilosofien vår, ODIN-modellen, som kan vise til solide resultater siden 90-tallet, gir dette oss de beste forutsetningene for å finne de aller beste selskapene til ODIN Small Cap, sier Schönbäck.

Eksempel: Hvis du investerte en million kroner i nordiske småselskaper fra 2000 til og med 2019, kunne pengene dine vokst til 10,9 millioner kroner. Det er 6,3 millioner mer enn hva du ville fått i store nordiske selskaper og 7,5 millioner mer enn i store globale selskaper.

Her ser du utviklingen i aksjeindeksen for nordiske småselskaper, MSCI Nordic Small Cap, sammenlignet med MSCI Norden og MSCI World fra 2000 til 2020(kilde: ODIN).]

Her ser du utviklingen i aksjeindeksen for nordiske småselskaper, MSCI Nordic Small Cap, sammenlignet med MSCI Norden og MSCI World fra 2000 til 2020 (kilde: Bloomberg).

Bærekraft og kvalitet betyr god avkastning

Selskaper av god kvalitet, som også er dyktige på bærekraft, har en tendens til å skape bedre langsiktig avkastning for investorene og svinger mindre enn andre.

– En bærekraftig forretningsmodell er en grunnleggende forutsetning for at selskaper skal kunne vokse og skape verdier også i fremtiden. Selskapene i ODIN Small Cap har derfor en bærekraftig profil, i tråd med ODIN-modellen. Det vil si ansvarlige selskaper med en sterk forretningskultur, og som driver konstant forbedring gjennom etablerte varemerker, tydelige nisjer, effektivisering og oppkjøp, forklarer Schönbäck.

Større påvirkningskraft for en ansvarlig forvalter

Bærekraft handler for oss om å arbeide sammen for en bedre fremtid.

– Vi er opptatt av å møte ledelsen i selskapene vi investerer i og å ha en aktiv og åpen dialog omkring det å ha en bærekraftig virksomhet. I småselskaper vil stemmen vår som en ansvarlig fondsforvalter veie tyngre, ettersom eierandelen vår i hvert selskap blir større. Det gjør det enklere å få igjennom viktige endringer som er i kundenes interesse, og som gjør at vi kan være stolte eiere, avslutter Schönbäck.

ODIN Small Cap oppsummert:

● Fokus på nordiske småselskaper hvor mulighetene er størst
● ODIN-modellen gir oss de beste forutsetningene for å finne de beste selskapene
● Selskaper med en bærekraftig profil som du kan være stolt eier i
● Større påvirkningskraft, hvor det er enklere for oss å få gjennom viktige endringer
● 21 av 34 selskapene i fondet har en markedsverdi på under 10 milliarder kroner

Les mer om nye ODIN Small Cap her.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.