Makrokommentar: Norske aksjer opp i mai

Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent.

Oljeprisen fortsatte opp, og lå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD pr. fat.

Nå stiller flere seg spørsmålet om bunnen i norsk økonomi er nådd, og om utviklingen har snudd. Kronesvekkelsen har bidratt til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig, og mange eksportrettede bedrifter har fått glede av dette.

Selv om oljeprisen har steget en god del, er kronen fortsatt nokså svak. At oljeprisen er opp over 50 prosent fra bunnen i januar, er selvsagt veldig positivt for norsk økonomi. Arbeidsledigheten ser ut til å ha flatet ut, og ligger nå under Norges Banks anslag. Det er fortsatt bemanningsreduksjoner i oljerelatert sektor, men vekst i andre sektorer kompenserer for dette. De fleste økonomer tror nok fortsatt at det kommer rentekutt fra Norges Bank i høst, men sannsynligheten for dette har falt.

Les hele makrokommentaren her >>

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.