Fem stjerner fra Morningstar!

Topprating for ODIN Rente fra Morningstar

Det uavhengige vurderingsbyrået Morningstar har gitt ODIN Rente fem stjerner av fem mulige. Dette plasserer fondet blant de aller beste i sin kategori. Fondet er et aktivt forvaltet rente- og obligasjonsfond som ble etablert 1. september 2009. Fondet forvaltes av Nils Hast, som i en rangering fra vurderingsbyrået Citywire, også fikk topp rating.

-Det er veldig hyggelig å se at ODIN Rente får topp rating fra Morningstar. Fondet har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, sier Nils Hast. I det siste har vi sett at risikoapetiten i markedet har avtatt, noe som skyldes uro rundt den amerikanske sentralbankens nedtrapping av likviditet til markedet, samt usikkerhet i det kinesiske banksystemet. Da spesielt rundt det som kalles «shadow banking», institusjoner som tilbyr kreditt utenfor det regulerte banksystemet. – Denne usikkerheten har skapt noe turbulens og kurssvingninger, og vi har dermed fått en korreksjon i kredittmarkedet. Korreksjonen har imidlertid ført til at markedet nå ser veldig bra priset ut, og jeg har stor tro på mulighetene i ODIN Rente fremover, avslutter Nils Hast.

Les mer om ODIN Rente hos Morningstar her!
Les mer om Nils Hast hos Citywire her!

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.