Behandling av kundeklager

Slik fremsetter du en eventuell klage:
For at vi på en forsvarlig måte skal kunne behandle din klage må denne fremsettes skriftlig.
Angi tidspunkt for hendelsen og beskriv forholdet du er misfornøyd med så utfyllende og detaljert som mulig. Legg gjerne ved dokumentasjon som er relevant for vår saksbehandling (eksempel sluttsedler, kontoutskrifter, korrespondanse, etc.). Legg også ved en beskrivelse av et eventuelle krav du måtte ha i forbindelse med klagen. Merk at vedlegg som inneholder personopplysninger ikke skal sendes via e-post.

Vi gjør oppmerksom på at klagen kan bli avvist dersom vi ikke mottar tilstrekkelig grunnlag for klagen, eller mottar annen nødvendig dokumentasjon, slik at vi kan foreta en forsvarlig saksbehandling. Skriftlig kundeklage sendes via et av følgende alternativer:

• E-post til: complaint@odinfond.no
• Post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo

Behandlingstid:
Vi ønsker å svare på alle klager så raskt som mulig og målsetningen vår er at alle klagesaker skal besvares innen 14 dager. Om en sak krever lengre behandlingstid, vil du få informasjon om dette.

Du vil motta en skriftlig redegjørelse for utfallet av klagebehandlingen når den er ferdigbehandlet.

Er du fremdeles misfornøyd eller opplever at klagen ikke er løst av oss, kan du sende en skriftlig henvendelse i til Finansklagenemnda via følgende lenke: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.