Aktiv forvaltning

Ved å bli en aktiv forvaltningskunde får du ta del i den erfaring og kompetanse som ligger i ODIN. Du vil også få satt sammen en skreddersydd portefølje som er tilpasset dine preferanser, ditt mål og din risiko.

Som aktiv forvaltningskunde hos oss er det du som er eier av de underliggende midlene. Dette gir deg rett til utbytte, og mulighet til å stemme på generalforsamlinger og lignende.

Få din egen rådgiver

Som aktiv forvalter får du en egen rådgiver som sammen med deg setter opp din portefølje. Rådgiveren vil konstruere en portefølje som tar hensyn til dine avkastningsforventninger mot din risikotoleranse og risikobæreevne.

Vi gir deg oppfølging

ODIN er opptatt av å gi deg en god og løpende rådgivning og rapportering på din portefølje. Vi vil også være tilgjengelig for presentasjoner ovenfor styrer og lignende.

Ansvarlig - aktiv forvaltning