ODIN Sustainable Corporate Bond F

Rentefondet ODIN Sustainable Corporate Bond er et svenskregistrert obligasjonsfond. Fondet er et aktivt forvaltet og investerer i svenske, nordiske og andre utenlandske foretaksobligasjoner. Fondet følger bestemte bærekraftskriterier. ODIN Sustainable Corporate Bond F er en andelsklasse i ODIN Sustainable Corporate Bond for kjøp direkte gjennom ODIN Forvaltnings nettbaserte direktekanal, ODIN Online.