ODIN Finland A

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. I Finland skapes verdiene i stor grad av tradisjonelle industri, -råvare- og teknologiselskaper. Med sin geografiske beliggenhet er finske selskaper også godt eksponert mot Øst-Europa. Gjennom aksjefondet ODIN Finland kan også du ta del i verdiskapingen som skjer i det finske næringslivet. ODIN Finland A er en andelsklasse i ODIN Finland med minstetegning på 10 millioner kroner.