Institusjonelle fond

ODINs institusjonelle fond er konkurransedyktige utgaver av våre fond for større investeringer. Gjennom ODINs institusjonelle fond blir du medeier i attraktive lavt prisede børsnoterte kvalitetsselskaper. Selskaper som er godt posisjonert i markedet og som har vist evne til å levere god verdiskaping over lang tid. Dette danner det beste utgangspunkt for å oppnå høy avkastning.

Om ODINs institusjonelle fond

For å imøtekomme det institusjonelle markedet tilbyr ODIN egenforvaltede institusjonelle aksjefond. ODIN tilbyr institusjonell utgave av forvaltningsmandatene i Norge, Sverige, Finland, Norden, Europa, Global og Eiendom. Minste tegningsbeløp er 10 millioner kroner, unntatt ODIN Eiendom som har 1 million kroner i minstetegning.

Aksjefondene forvaltes etter en aktiv og verdiorientert investeringsfilosofi hvor vi leter etter underprisede kvalitetsselskaper som har evne til å generere høy langsiktig verdiskapning. ODIN er en aktiv ansvarlig langsiktig forvalter. Målsettingen er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning over tid.

Slik kjøper du institusjonelle fond