ODIN Energi C

På vegne av våre kunder, er ODIN en aktiv og ansvarsfull forvalter med fokus på langsiktig verdiskaping. Energiforbruk og global vekst går hånd i hånd. Energieffektivisering vil dempe denne sammenhengen, men verden vil fortsatt ha et økt energibehov fra alle typer energikilder. ODIN Energi er et aksjefond som investerer i selskaper innen energisektoren over hele verden. Fondet vil ha en bred eksponering i selskaper som driver med alt fra energiproduksjon til distribusjon og fondet vil også inkludere underleverandører til slike selskaper. Ved å investere i aksjefondet ODIN Energi kan også du ta del i verdiskapingen som skjer innenfor energisektoren. ODIN Energi C er en andelsklasse i ODIN Energi med minstetegning på 3 000 kroner.