Program Den store aksjekvelden i Oslo 20. november