Program Den store aksjekvelden Trondheim 24 september 2018 ODIN