Program Den store aksjekvelden Tromsø 15 oktober 2018