Rune Selmar

Rune Selmar er administrerende direktør i ODIN. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg Autorisert Fondsmegler fra Bankakademiet og Autorisert Finansanalytiker fra NHH/NFF.

Bakgrunn og erfaring

Rune har lang og bred erfaring fra lederstillinger innen finans. Han har arbeidet som direktør i corporate finance både hos N.A. Jensen & Co og Saga Securities ASA. Han har vært både investeringsdirektør og adm.direktør i Folketrygdfondet, og som investeringsdirektør hadde han ansvar for fondets aksjeinvesteringer i Norge og de øvrige nordiske land.

Han har også hatt ansvar for investeringsvirksomheten i Rasmussengruppen, og har jobbet i Norfund med ansvar for fondets investeringer rettet mot finansinstitusjoner og fond som investerer i små og mellomstore bedrifter.