Oddbjørn Dybvad

Oddbjørn Dybvad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i finans. Han har tidligere arbeidet som fondsanalytiker.

Forvalter disse fondene

Bakgrunn og erfaring

Oddbjørn Dybvad begynte sin karriere i ODIN i oktober 2005. Siden starten har Oddbjørn gjennom sitt arbeide med ODIN Global, ODIN Global SMB og ODIN Emerging Markets vært sentral i oppbyggingen av ODINs globale forvaltning med meget gode resultater. Oddbjørn har også vært sentral i utformingen av ODINs investeringsprosess og analyseapparat.

Siden januar 2010 har Oddbjørn vært ansvarlig forvalter for ODIN Global og for ODIN Emerging Markets fra desember 2010 fram til 31. desember 2019.