Carolina Ahnemark

Carolina har en bachelorgrad i økonomi og statistikk.

Bakgrunn og erfaring

Carolina begynte i ODIN i oktober 2020. Hun er analytiker og arbeider på ODINs kontor i Stockholm i team sammen med våre to forvaltere der.

Carolina har en bachelorgrad i økonomi og statistikk fra Göteborgs handelshøyskole. De tre siste årene har Carolina  jobbet som analytiker i Danske Bank med fokus på små selskaper og helsesektoren.