Ane Rongnved – Analytiker og bærekraftsansvarlig i ODIN – Foto: Anita Arntzen