Slik gikk det med ODIN Energi i oktober

Hendelser siste måned

Oktober har vært en særdeles turbulent måned i både oljemarked og globale aksjemarkeder, med store kursutslag og høy volatilitet. Oljeprisen (Brent) var i begynnelsen av måneden over 85 dollar per fat, det høyeste nivå hittil i år og i denne oppgangsperioden, hovedsakelig drevet av frykt for lavere tilbud som følge av USAs sanksjoner mot Iran og utsikter til historisk lav reservekapasitet i OPEC landene. Utover måneden skiftet fokus til bekymringer for dempet olje etterspørsel grunnet svakere global vekst som konsekvens av handelskrig og kraftig fall i mange EM-valutaer. Kombinert med Saudi Arabias intensjoner om å øke sin oljeproduksjon, for å kompensere for bortfall av Iran olje, førte til et kraftig fall i oljeprisen til cirka 75 dollar per fat. Oljerelaterte aksjer har som følge av korreksjonen i oljemarkedet og globale aksjemarkeder falt kraftig og flere aksjekurser er nå tilbake til nivåer godt under hvor de ble notert sist gang oljeprisen var på cirka samme nivå. Vi tror fallet i oljepris og energirelaterte aksjekurser er en korreksjon i en oppadgående trend og at en ny hydrokarbonsykel er godt i gang.

Du kan lese mer om fondet ditt og måneden som gikk her >>

 

Hvordan er ODIN Energi posisjonert?

ODIN Energi er posisjonert i kvalitetsselskaper som har kommet styrket ut av de seneste års lavkonjunktur relativt til sine konkurrenter. Energimarkedene er sykliske, og timing er som alltid vanskelig. Vi posisjonerer oss i selskaper som har prestasjoner å vise til, sterke konkurranseposisjoner for fremtiden og kan kjøpes til en attraktiv pris. ODIN Energi investerer også i alternativ energi som er og blir en større og større del av energiuniverset.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.