Truls Haugen

Truls Haugen er en anerkjent ekspert på det finske og nordiske aksjemarkedet, og regelmessig sitert i den finske, svenske og norske finanspressen.

Forvalter disse fondene

Bakgrunn og erfaring

Truls Haugen har jobbet i ODIN siden 1996, og er ansvarlig forvalter for ODIN Finland og ODIN Norden. Han er utdannet ingeniør og Master of Science i Economics og Business Administration, og er i tillegg Autorisert Finansanalytiker (AFA). Truls har gjennom sine år som porteføljeforvalter i ODIN mottatt en rekke priser for sin forvaltning av ODIN Finland. Hans lange erfaring med aksjeforvaltning i de nordiske aksjemarkedene er et verdifullt aktivum i ODINs forvaltningsteam.

Truls har vært ansvarlig forvalter for ODIN Finland siden mars 2000, og ODIN Norden siden januar 2011.