Våre forvaltere

Alle våre forvaltere har en unik kompetanse og erfaring innen sitt felt. De beste resultatene skapes ofte når vi jobber sammen, og derfor er samarbeid en viktig bærebjelke i ODINs forvaltningskultur.

Truls Haugen

Senior porteføljeforvalter
Ansvarlig forvalter for aksjefondene ODIN Finland og ODIN Norden.
Les mer

Håvard Opland

Porteføljeforvalter
Ansvarlig forvalter for aksjefondet ODIN Europa og forvalter for aksjefondet ODIN Global
Les mer

Thomas Nielsen

Porteføljeforvalter
Ansvarlig forvalter for aksjefondet ODIN Eiendom og forvalter for aksjefondet ODIN Norge.
Les mer

Nils Hast

Senior porteføljeforvalter
Ansvarlig forvalter for rentefondene ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon, ODIN Obligasjon og ODIN Kreditt.
Les mer

Mariann Stoltenberg Lind

Senior porteføljeforvalter
Ansvarlig forvalter for rentefondene ODIN Pengemarked, ODIN Obligasjon, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Kreditt.
Les mer