ODINs valg- og informasjonsmøte

Dato: Torsdag 15 mars 2018
Tid: Kl. 18.00
Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget, 0125 Oslo (Se kart)

Påmelding innen 9. mars – (se Meld deg på knapp under)

Program:

17.30 Registrering og kaffe
18.00 Velkommen
18.10 Valgmøte
18.45 Disiplin, kvalitet og verdiskaping v/ Vegard Søraunet, Investeringsdirektør
19.15  Fremtidens energimarked v/Dan Erik Glover, Analytiker
19.40 Fem tips for å få dårlig avkastning v/Martin Graftås, Salgssjef

Kvelden avsluttes med tapas og hyggelig fondsprat.

ODIN skal gi gode råd om sparing og investeringer som står seg over tid. Vi vet at kunder som oppnår god avkastning blir værende hos oss lenge. Det vil være et lønnsomt partnerskap. Vi jobber mot samme mål ODIN skaper verdier for fremtiden.

Program for valgmøtet
Det vil bli avholdt valgmøte for andelseiere i ODINs verdipapirfond:

ODIN Norden, ODIN Finland, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Energi, ODIN Eiendom, ODIN Aksje, ODIN Horisont, ODIN Flex, ODIN Konservativ, ODIN Rente, ODIN Kreditt, ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon

Til behandling foreligger:
1) Godkjenning av innkalling
2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen
3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
4) Valg av medlemmer til valgkomité for andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS
5) Eventuelt

Andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte må melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes. På valgmøtet justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

ODIN filmen

Mer om våre fond