Velkommen til ODIN 1. juni 2017

Program

10.00 – 13.00
Hvordan skaper vi verdier for våre investorer i ODIN Forvaltning?
Rune Selmar, Administrerende direktør og Investeringsdirektør i ODIN Forvaltning AS

Vårstemning i global økonomi til tross for politisk usikkerhet – hva betyr det for Norge?
Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i Sparebank1 – Oslo

Risikostyring av virksomheters gjeld
Kristian Semmen, Leder av Fremmedkapitalseksjonen i Sparebank1 Markets.

Hvilke kriterier bør vektlegges ved etablering av strategisk renteportefølje i dagens marked?
Nils Hast, Senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning

 

13.00 – 14.00 – Lunsj i ODINs lokaler

 

14.00 – 16.00
Disrupt or be disrupted

Torgeir Waterhouse, Direktør Internett og nye medier IKT Norge

Fusion of Technology, Culture and People
Thomas Anglero, Director of Innovation IBM Norge

Hvordan investere i en verden som endres rasker og raskere?
Oddbjørn Dybvad, Senior Porteføljeforvalter ODIN Global

Etter seminaret inviterer vi til mingling, med enkel mat og drikke.
Vi håper å se deg der. Velkommen!

 

 

Rune Selmar
Aktiv forvaltning – vår lidenskap for investeringer og godt håndverk gir meravkastning for våre kunder over tid.

Elisabeth Holvik
Et innblikk i økonomien i USA, Europa og Asia. Hvor robust er verdensøkonomien? Er rentebunnen nådd? Hva er status per i dag og hvordan vil veksten i verdensøkonomien påvirke norsk økonomi i tiden fremover?

Kristian Semmen
Lavt rentenivå gjør det attraktivt med kort finansiering samtidig som gjeldsnivået er høyere enn noen gang. Hvordan styre risikoen på passiva siden i årene som kommer?

Nils Hast
Hvor kan man høste risikopremie i rente- og kredittmarkedet? ODINs investeringsmuligheter i det norske og internasjonale rentemarkedet for plassering av kort- og langsiktig kapital.

Torgeir Waterhouse
Ny teknologi, nye forretningsmodeller, digitalisering, kunstig intelligens og roboter – slutten for mange av de bedrifter vi kjenner i dag? Er det mulig å henge med på digitaliseringstoget?

Thomas Anglero
IBM er et selskap som har gått fra å selge datamaskiner til å bli en viktig aktør innen kunstig intelligens, blockchain og digitalisering. IBM opererer i grenselandet mellom teknologi, kultur og mennesker, et område det skapes fantastiske muligheter for fremtiden.

Oddbjørn Dybvad
Aksjeinvesteringer er mer enn finansielle nøkkeltall, regnskaper og finansmodeller. Det handler også om ledelse og ikke minst kultur. Kan dette være faktorer som er med å identifisere morgendagens vinnere?

Praktisk informasjon
Registrering: Kl. 09.45
Oppstart faglig program: Kl. 10.00

Sted: Fjordalléen 16 | Aker Brygge | Oslo