ODIN Maritim – investeringer i sjøtransport

Sjøtransport er en bransje som kan være vanskelig å forstå, men ikke desto mindre interessant. Les mer om de fundamentale drivkreftene for sektoren, og hva vår forvalter Lars Mohagen tror om utsiktene.

Sjøtransport er en syklisk bransje som bygger på forholdet mellom tilgang av skip og etterspørsel av frakt og hvordan fraktrutene ser ut. Den store drivkraften for industrien er veksten i verdensøkonomien. Når handelen i verden øker, øker også aktivitetene i transportmarkedene.

Det finnes i hovedsak tre forskjellige segmenter av produkter som fraktes verden over; bulk som inkluderer tørrbulkvarer som jernmalm, kull og korn, tank som frakter råolje og raffinerte oljeprodukter og kjemikalier i tillegg til container.

Lars Mohagen, forvalter av ODIN Maritim, forteller at transportkartet er endret i løpet av kort tid: ”Den revolusjonerende ”shaleoil-boomen” (utviklingen med ukonvensjonell oljeutvinning-skiferolje) som vi har sett i Nordamerika har ført til at USA i dag er en stor produsent av landbasert råolje og gass. Vi kan konstatere att transporten via USA har endret seg. Tidligere var USA en stor importør av råolje, dette har nå avtatt. Den landbaserte olje- og gassutvinningen som landet har utviklet, har ført til at veksten innen gass er stor. USA er selvforsørget hva gjelder gass, og eksporterer raffinerte oljeprodukter i større utstrekning.”

Den historiske utviklingen i bransjen har vært preget av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, og de asiatiske land, med Kina i ledelsen, har vært i særklasse de største importørene. Helt siden 2002 har vi sett en sterk vekst i Kina, og dette har tatt sjøtransporten til nye høyder med god inntjening for de ulike aktørene. Dette førte til mange bestillinger av nye skip. Mange av disse skipene ble levert under finanskrisen 2008-2009 samtidig som etterspørselen avtok. Dette førte til overkapasitet av skip med det resultat av ratene gikk kraftig ned.

”Næringen har tatt seg opp igjen etter finanskrisen, og vi har hatt noen bedre år. Men vi ser at når råvareprisene faller, så presses ratene innenfor shipping. Vi ser også større usikkerhet rundt veksten i Kina, og hvor holdbar den er, dette påvirker også markedet. Vi har tro på at 2015 blir et bedre år, råvareprisene kommer trolig til å stige, og oljeproduksjonen i USA er positiv ”, sier Lars Mohagen.

ODIN Maritim er et unikt sektorspesifikk aksjefond som bare investerer i aksjer innen sjøtransport. Fondet har et globalt investeringsperspektiv, men fokuset er først og fremst på amerikanske og europeiske shippingselskaper. Fondet har en høyere risikoprofil enn andre aksjefond med bredere mandat og bør ses som ekstra krydder i en fullstendig og balansert portefølje.

Meld deg på våre nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hvordan det går med fondene dine, hvordan vi jobber for å gi deg best mulig avkastning, samt få noen nyttige sparetips på veien.