Innkalling til andelseiermøte om vedtektsendringer i ODIN Kreditt