Hvorfor bør du investere aksjene dine i Norden?

Fra plyndring, ran og narkotisk sopp til Nobelprisen, Ikea, Lego og Absolut Vodka. Stor eksport av sterke merkevarer er mye av forklaringen.

Hva er det som gjør at de nordiske landene har hatt en formidabel avkastning?

Credit Suisse publiserer hvert år en oversikt over hvilke aksjemarkeder som har gitt høyest avkastning de siste 25 årene, og her har de nordiske landene 4 av de 6 øverste plassene.

Norden

Historien viser altså at det har vært lønnsomt å investere i de nordiske aksjemarkedene. Men hva er årsaken bak de gode tallene?

Fra plyndring til merkevarer

I boken The Viking Manifesto beskrives vi skandinaver som vikinger som drakk fra våre fienders hodeskaller, men som nå selger flatpakkede møbler. Videre at vi tok en sivilisasjon basert på plyndring, ran og narkotisk sopp og ga verden Nobelprisen, Ikea, Lego og Absolut Vodka. Fellesnevneren er sterke merkevarer i et globalt marked, og her ligger mye av forklaringen.

Vårt nordiske hjemmemarked er lite. Samlet sett utgjør vi ca. 0,3 prosent av verdens befolkning, men vi står for over 3 prosent av verdens eksport. Nordiske bedrifter har vært flinke til å vokse også utenfor sine relativt små hjemmemarkeder: Vi har tatt med oss en sterk bedriftskultur og nordiske lederprinsipper, og oppnådd suksess langt utenfor våre egne landegrenser.

Det nordiske markedet er hjemmebanen vår

I ODIN leter vi etter selskaper som bygger, produserer og øker kapasiteten sin, og dermed vil ha en sterk konkurranseposisjon i fremtiden. Vi leter etter selskaper med sterke merkevarer og unik kultur. Disse finnes det mange av i Norden, men kun et nøye utvalgt fåtall får plass i våre konsentrerte porteføljer.

Et eksempel på et slikt selskap er finske Kone, som produserer og selger heiser og rulletrapper. Kone har en markedsandel på nysalg globalt på ca. 20 prosent, det vil si omtrent 160 000 enheter årlig. Europa, Midtøsten og Afrika står for 44 prosent av salget, Asia for 41 prosent og Nord-Amerika for 15 prosent årlig.

Vedlikehold og modernisering står nå for 40 prosent av Kones totale salg. De har ca. 1,1 millioner av verdens 13,5 millioner installerte heiser i sin servicebase, og rutinemessig service på en heis er lovpålagt. Genialt. Det er slike selskaper vi i ODIN liker – Kone har de siste 10 årene gitt en årlig avkastning på 21,72 prosent .

ODINs “hjemmemarked” er de nordiske aksjemarkedene. Det har det vært siden vi ble etablert i 1990, og vi er lokalt til stede i Norge, Sverige og Finland. Hovedvekten av vår forvaltning foregår også i disse landene gjennom fondene ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige og ODIN Finland, i tillegg til vårt nordiske eiendomsfond ODIN Eiendom.