Hvordan påvirker norske og internasjonale styringsrenter økonomien din?

For første gang siden 2006 satt den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) nylig opp styringsrenten. Samtidig holdt Norges Bank styringsrenten i ro. Hvorfor har norske og internasjonale styringsrenter så mye å si for din lommebok?

Det første begrepet som må avklares er forskjellen på rente og styringsrente.

– Styringsrente er den renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Styringsrenten vil normalt ha stor betydning for bankenes innskudds- og utlånsrenter, forklarer senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning, Mariann Stoltenberg Lind.

Portrett CI6A1332

I USA er det lagt opp til fire nye rentehevinger i 2016, mens det i Norge går mot å sette renten ned. Det som skjer “over there” har kanskje ikke så mye å si for privatøkonomien din, men på noen områder blir også din lommebok påvirket.

– Vi er en del av et globalt marked, og rentene påvirker valutakurser. Hvis rentene i Norge faller i forhold til andre land, kan det føre til at den norske kronen svekker seg i forhold til andre valutaer. Det vil føre til at blant annet importvarer og ferier blir dyrere. På den positive siden fører det til økt etterspørsel etter norske varer og tjenester, og turismen kan øke.

Økonomien din blir påvirket av oljen
Årsaken til at styringsrenten går opp i USA er sammensatt: Økonomien har vært i bedring en god stund og arbeidsmarkedet har utviklet seg bra. Et eksempel på dette er at i oktober var det ventet 185 000 nye jobber, antallet ble 271 000.

norske og amerikanske

– Renteøkningen har vært vurdert i lang tid, og det har vært spekulert i når den skal komme. Det er for øvrig første gang siden finanskrisen Fed ønsker å “normalisere” renten. Null prosent er unormalt, i alle fall historisk sett, sier Mariann.

Vi har ikke nullrente i Norge, men det er heller ikke langt unna: Styringsrenten er nå på 0,75 prosent, og det er ventet nytt kutt ved neste rentemøte. Men hvorfor hever ikke Norges Bank sin rente siden vi jo er en del av det globale markedet?

– Det er fordi vi har en helt annen situasjon enn i USA. I Norge fører lav oljepris og lavere oljerelatert aktivitet til at vi er på vei inn i en økonomisk nedgangsperiode, forklarer Mariann.

Og svakere privat konsum bidrar til å forsterke bremsen.

– Dette fører til at den økonomiske veksten faller og arbeidsledigheten stiger. Norges Bank ønsker derfor å motvirke de negative effektene. Det gjør de gjennom lave renter som stimulerer etterspørselen etter varer og tjenester for bedrifter og privatpersoner.

Utlånsrente og sparing
Om styringsrenten er rekordlav og er ventet ytterligere ned er det ikke sikkert du kan starte feiringen riktig ennå. I en kommentar i Aftenposten står det at renten på boliglån likevel kan gå opp. Mariann forklarer at det blant annet kan skyldes at innlånskostnadene til bankene har blitt høyere.

– Markedet tar høyere betalt for risiko ved å låne ut penger til bankene, og når det blir dyrere for bankene å låne må de ta det igjen – for eksempel ved å ta høyere utlånsrenter.

Selv om du kan risikere å få et litt dyrere lån gjør dagens lave renter at vi i gjennomsnitt har mer å rutte med enn noensinne. De ekstra pengene bør du spare, og ikke bruke. Og siden vi nå kan fjerne “høy” fra høyrente samtidig som inflasjonen spiser opp rentene, lønner det seg ikke i å ha penger på konto. Verdipapirfond vil da være et godt alternativ. Ifølge Mariann er nemlig lav rente bra for aksjer og andre typer verdipapirer.

– Når det blir dårlig avkastning i bank blir etterspørselen drevet over til produkter med mer risiko – som for eksempel aksjer. Og da vil prisene stige på grunn av etterspørselen. Det er en av grunnene til at det nå kan være smart med aksjefond som langsiktig investering. Vil du ta mindre risiko kan du velge kombinasjonsfond med aksjer og renter. Hvis du ønsker lav risiko velger du rentefond. Alle typer fond er gode alternativer til banksparing.

Det er ingen grunn til å tro at dette blir annerledes fremover. Det mener både sentralbanksjef Øystein Olsen og Mariann.

– Når tror du styringsrenten kommer til å stige igjen?
– Gitt at utviklingen i Norge er omtrent som vi ser for oss nå, skjer det i hvert fall ikke de neste par årene.

Du har med andre ord alt å tjene på spare i fond.