Intervju med Håvard Opland om situasjonen i Europa