Henkel – en bit din!

Når du kjøper et aksjefond, kjøper du en samling enkeltinvesteringer. Det er avkastningen på disse investeringene som gir deg avkastning på fondet ditt. Henkel er en av investeringene. Forvalter Oddbjørn Dybvad sier deg hvorfor dette selskapet vil bidra til å øke avkastningen i fondet ditt.

Henkel er blant verdens største produsenter av produkter vi bruker i hjemmet hver eneste dag, som blant annet limprodukter og vaskemidler.

Merkevaren Persil står høyt på listen over merkekjennskap i Europa og i mange fremvoksende markeder som blant annet Egypt, Tyrkia og Polen. Henkel opererer globalt og har nær 50% av sin omsetning fra fremvoksende markeder. Henkel har en sterk innovasjonskraft. Hele 45 prosent omsetningen i dag stammer fra produkter som ikke fantes for 3 år siden.

Henkel har demonstrert en sterk evne til å vokse lønnsomt. Selskapet genererer en avkastning på egenkapitalen rundt 15% og har vært istand å stadig sysselsette mer kapital til høy avkastning.

Utviklingen i verdiskapingen og aksjekursen har gått hånd i hånd. Selskapet binder knapt arbeidskapital, noe som bidrar til en sterk kontantstrøm.

Henkel er en av mange selskaper i fondet som produserer og selger produkter som vi alle trenger i hverdagen – produkter hvor merkelojaliteten er høy, og hvor vi som konsumenter gjerne ubevisst handler produktet av ren vane – gjentatte ganger.

Vi tror Henkel vil fortsette å vokse lønnsomt i mange år fremover, noe som vil legge grunnlag for fortsatt sterk kursutvikling i årene fremover.

 

Skrevet av Oddbjørn Dybvad, senior porteføljeforvalter