RF-Johner_ubegrenset-bruk-isstjerne i granbusk-ima22125 – crop