Våre fond

ODINs fondsutvalg består av både aksjefond, kombinasjonsfond og rentefond. Vårt fondsunivers strekker seg fra det norske og nordiske markedet, helt til det europeiske og globale. Her finner du en oversikt.

Oversikt og avkastning

Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning
Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Siste uke Siste mnd Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
ODIN Norge
27.08.2014
27.08.2014 2 239,81 -0,09% 1,70% 0,28% 9,60% 18,16% 9,94% 6,70% 8,49%
ODIN Sverige
27.08.2014
27.08.2014 2 412,82 0,27% 0,87% -4,11% 0,20% 12,71% 25,57% 16,82% 12,56%
ODIN Finland
27.08.2014
27.08.2014 5 832,26 0,36% 2,18% -4,74% 2,22% 20,85% 20,36% 9,82% 10,03%
ODIN Norden
27.08.2014
27.08.2014 1 601,39 0,05% 1,23% -2,58% 4,59% 15,33% 16,16% 8,63% 8,88%
ODIN Europa
27.08.2014
27.08.2014 132,87 -0,03% 0,83% -2,99% 0,97% 16,13% 22,17% 12,44% 7,70%
ODIN Global
27.08.2014
27.08.2014 153,73 0,23% 0,67% -0,21% 9,27% 23,45% 20,66% 13,45% 5,44%
27.08.2014 216,64 0,37% 0,40% 0,28% 6,98% 17,97% 14,11% 8,64% 8,42%
ODIN Eiendom I
27.08.2014
27.08.2014 135,27 0,42% 2,00% -2,77% 10,09% 16,04% 16,81% - -
ODIN Maritim
27.08.2014
27.08.2014 822,80 0,41% 0,34% -0,50% -7,22% 13,77% 9,92% 2,84% 6,05%
ODIN Offshore
27.08.2014
27.08.2014 246,29 -0,11% 0,11% -3,37% 2,98% 11,88% 9,58% 7,27% 11,51%
Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Siste uke Siste mnd Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
26.08.2014 131,61 0,14% 0,31% -0,17% 3,53% 7,80% 7,43% - -
ODIN Flex
26.08.2014
26.08.2014 137,89 0,27% 0,54% -0,61% 3,88% 10,73% 10,06% - -
ODIN Horisont
26.08.2014
26.08.2014 139,36 0,40% 0,77% -1,08% 4,17% 13,72% 11,62% - -
ODIN Aksje
26.08.2014
26.08.2014 105,10 0,56% 0,62% -1,96% - - - - -
Fond Dato Kurs/NAV Siste dag Siste uke Siste mnd Hittil i år Siste år 3 år 5 år 10 år
27.08.2014 1 004,58 - 0,03% 0,16% 1,34% 1,95% 2,55% 2,58% 3,09%
27.08.2014 1 015,44 - 0,04% 0,17% 1,34% 1,95% 2,55% 2,58% 3,11%
27.08.2014 1 067,45 - 0,05% 0,25% 1,65% 2,32% 2,98% 2,86% 3,29%
27.08.2014 1 108,67 0,04% 0,10% 0,23% 2,88% 4,33% 4,40% 4,66% 4,26%
ODIN Rente
27.08.2014
27.08.2014 119,12 0,13% 0,46% 0,68% 5,55% 8,80% 9,35% - -