Blanketter til fondshandel

Skal du kjøpe, selge eller bytte fond i ODIN kan du laste ned alle blanketter du trenger her, eller få de sendt rett hjem i postkassen.

Blanketter til kjøp av fond

Engangstegning aksje- og kombinasjonsfond
Benyttes ved kjøp eller tegning i ODINs aksje- og kombinasjonsfond
Engangstegning - rentefond
Benyttes ved kjøp eller tegning
i ODINs Rentefond
Spareavtale
Benyttes ved opprettelse av
månedlig sparing i ODINs fond
Spareavtale - rentefond
Benyttes ved opprettelse av
månedlig sparing i ODINs rentefond
Fond i gave
Benyttes ved kjøp av fond som gave
Rett kopi av ID
Benyttes for å legitimere seg
ved kjøp av fondsandeler.
Kjøp av fond til umyndige/mindreårige
Benyttes ved kjøp eller tegning i
ODIN-fondene for umyndige/mindreårige

Blanketter til salg av fond

Innløsning
Benyttes ved salg eller
innløsning av ODINs Fond
Overførsel av andeler som arv eller gave
Benyttes ved overførsel av eksiterende andeler

Blanketter til bytte av fond

Bytte av fond
Brukes ved bytte mellom alle ODINs fond
Bytte fra andre fondsforvaltere
Brukes om du vil flytte dine fond fra en annen fondsforvalter til ODIN

Blanketter til uttaksavtale

Engangstegning og/eller uttaksavtale
Brukes ved engangstegning og oppstart av uttaksavtale eller start av uttaksavtale på eksisterende fond

Trenger du hjelp? Kontakt oss